Coor SmartDrone

Coor SmartDrone™ består av en grupp tjänster där drönare används. Med hjälp av tjänsterna, kan du inspektera, dokumentera eller kartlägga otillgängliga områden av din fastighet på ett effektivt, kvalitetsmässigt och säkert sätt. Genom Coor SmartDrone håller du dig uppdaterad om status på byggnader och markområden och får värdefull information.

SmartDrone Inspection - fotografering med drönare

Våra drönare kan användas för inspektion från luften av till exempel tak, fasader, master, skorstenar. Istället för att fastighetsteknikerna arbetar på hög höjd, kan de inspektera stora anläggningar och markområden. Drönaren är utrustad med filmkamera och via handkontollen kan teknikerna se vad drönaren fotograferar och filmar. Det sparar tid och förebygger olyckor då fastighetsteknikerna kan utföra arbetet från marken.

SmartDrone är en del av våra Smarta tjänster. Klicka på länkarna för att läsa mer om Smart Office och Smart Solutions.

Genom Coor SmartDrone håller du dig uppdaterad om status på byggnader och markområden, och får värdefull information.

Dokumentation med professionell drönare

Eftersom alla drönare är utrustade med stabiliseringsteknik och videokamera för högupplöst film, kan Coor leverera film eller foton som har klarhet och skärpa. De hjälper dig att effektivt dokumentera fastighetens status och underhållsbehov.

SmartDrone mapping

Våra professionella drönare kan också användas för att kartlägga dina fastigheter från luften. Det kan göras av många anledningar till exempel för ytmätningar, fotokartläggning, 3D-modellering, geografiskt information system (GIS).

SmartDrone i korthet

  • Lätt att flyga

  • GPS-utrustad svävare

  • Stabiliseringsteknik

  • Automatisk flyg-log

  • High-definition (HD) kamera för video och foto

  • HD-vy i real tid

Att använda drönare för att dokumentera, inspektera och kartlägga fastigheter är både säkrare och effektivare. Kontakta Coor för mer information om våra Smart-tjänster.

Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR