Coor SmartDrone

Coor SmartDrone™ består av en grupp tjänster där drönare används. Med hjälp av tjänsterna, kan du inspektera, dokumentera eller kartlägga otillgängliga områden av din fastighet på ett effektivt, kvalitetsmässigt och säkert sätt. Genom Coor SmartDrone håller du dig uppdaterad om status på byggnader och markområden, och får värdefull information.

SmartDrone Inspection

Våra drönare kan användas för inspektion från luften av till exempel tak, fasader, master, skorstenar. Istället för att fastighetsteknikerna arbetar på hög höjd, kan hen inspektera stora anläggningar och markområden. Drönaren är utrustad med filmkamera och via handkontollen kan teknikerna se vad drönaren filmar. Det sparar tid och förebygger olyckor då fastighetsteknikerna kan utföra arbetet från marken.

Genom Coor SmartDrone håller du dig uppdaterad om status på byggnader och markområden, och får värdefull information.

SmartDrone documentation

Eftersom alla drönare är utrustade med stabiliseringsteknik och videokamera för högupplöst film, kan vi leverera film eller foton som har klarhet och skärpa. De hjälper dig att effektivt dokumentera fastighetens status och underhållsbehov.

SmartDrone mapping

Drönare kan också användas för att kartlägga dina fastigheter från luften. Det kan göras av många anledningar till exempel för ytmätningar, fotokartläggning, 3D-modellering, geografiskt information system (GIS).

SmartDrone i korthet

  • Lätt att flyga
  • GPS-utrustad svävare
  • Stabiliseringsteknik
  • Automatisk flyg-log
  • High-definition (HD) kamera för video och foto
  • HD-vy i real tid