Coor SmartFlow

Flexibla kontorslösningar, omgrupperingar, omflyttningar och arbete på distans gör personalen allt mer rörlig i alla organisationer. Coor SmartFlow hjälper din verksamhet att göra post- och pakethanteringen lika snabbfotad och flexibel.

Filmen har engelsk text.

Även om digitala tjänster tagit över mycket av den traditionella affärskorrespondensen, är den fysiska hanteringen av brev och paket fortfarande en service som måste fungera. Coor SmartFlow är en postlösning som möter de nya kraven i en modern organisation.

Coor SmartFlow underlättar för din personal

Istället för att dagligen behöva se efter om det kommit post så får mottagaren ett meddelande via mejl eller sms när det finns brev eller paket att hämta vid sitt förvalda utlämningsställe. Mottagaren kan själv via en webbportal styra till vilket utlämningsställe posten ska skickas, eller om den under en tid ska skickas till ett annat kontor, till hemmet, till sommarstugan eller till en kollega. Mottagaren kan också välja om hen vill ha reklam eller inte. Det innebär att din personal spar tid och får önskvärd post snabbare.

Coor SmartFlow är en postlösning som möter de nya kraven i en modern organisation.

Coor SmartFlow är säkert och effektivt

Inkommande brev och andra försändelser märks vid ankomsten med ett unikt nummer för varje mottagare. Tack vare att alla försändelser registreras, kan de enkelt levereras till rätt utlämningsställe och vid behov spåras från ankomst till mottagande och kvittens från mottagaren.

Systemet erbjuder också full insyn i post – och godsvolymer. Genom att implementera Coor SmartFlow frigörs också värdefull yta eftersom behovet av utlämningsställen minskar. Coor har infört SmartFlow på flera kontor i Norden med gott resultat. Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur SmartFlow kan göra postservicen mer effektiv.

SmartFlow i korthet

  • Alla inkommande brev och paket registreras och kopplas via ett unikt löpnummer till aktuell mottagare direkt vid ankomst.
  • Försändelsen distribueras sedan ut till det utdelningsställe eller adress som mottagaren valt. Samtidigt får mottagaren ett meddelande via mejl eller sms om att en försändelse anlänt.
  • Varje serviceanvändare kan själv via en personlig webbportal välja till vilket utdelningsställe deras försändelser ska distribueras.
  • Serviceanvändaren kan även välja om hen vill blockera vissa försändelser, till exempel reklam.