Coor SmartID

Att beställa ID-kort och behörigheter brukar innebära en hel del administration och manuell hantering. Coor SmartID ger säkrare hantering, större flexibilitet och mindre administration.

Filmen har engelsk text.

Många mellanhänder försvinner med Coor SmartID när medarbetarna får möjlighet och behörighet att själva beställa företags ID-kort.

Beställningen av ID-kort baseras på de uppgifter som redan finns i personalsystemet. Användaren anger själv önskad behörighet via en särskild webbsida. Beställningen går vidare till närmaste chef eller den som är attestberättigad för godkännande. Om det inte redan finns ett foto i systemet kan användaren gå till företagets automatiska fotostation eller ladda upp ett annat lämpligt foto.

Fotot och den godkända beställningen skickas automatiskt vidare för produktion av ID-kortet. När ID-kortet för ert företag är klart skickas ett mejl till användaren, som hämtar ut det på ett utlämningsställe eller får det med posten.

Många mellanhänder försvinner med Coor SmartID när medarbetarna får möjlighet och behörighet att själva beställa ID-kort.

Ökad säkerhet och högre kvalitet med företags ID-kort

Coor SmartID kan kopplas till företagets HR-system och/eller passersystem vilket ger säkrare hantering. Vissa uppgifter i beställningen kan genereras direkt ur personalsystemet, till exempel automatisk kontroll att en medarbetare är behörig att ha ett ID-kort eller uppgifter om närmaste chef. På så sätt säkerställs att ansökan om företags ID-kort och behörigheter skickas till rätt person för godkännande.

En enhetlig process för ID-korten för ert företag

Med Coor SmartID får företaget en enhetlig process för behörighetskontroll samt för beställning och produktion av ID-kort för ert företag. Den automatiserade processen ger full spårbarhet från beställning till leverans. Manuell hantering och administration minskar, vilket både minskar kostnaderna och risken för fel. Produktionen av ID-kort kan antingen göras på företaget eller hos en extern kortfabrik.

SmartID i korthet

  • ID-kort beställs enkelt via ett webbformulär

  • Automatisk fotostation kan ta bild och koppla det till beställningen av ID-kortet

  • ID-kortet godkänns online av auktoriserad personal eller chef

  • ID-kortet produceras internt eller av en extern kortfabrik

  • Beställaren får mejl när kortet är klart

  • ID-kortet skickas till den adress som beställaren angett

  • Kan integreras med olika HR- och/eller passersystem

  • SmartID är en del av Coors smart solutions tjänster

Kontakta oss för mer information om hur SmartID gör er arbetsplats säkrare och smidigare eller om våra Smart Office tjänster!