Använd Smart Meeting för videokonferens och möten

Arrangera Smart Meetings & videokonferens med Coor. Kontakta oss direkt för att komma igång med videomöten av hög kvalitet med den senaste teknologin i branschen

Virtuella videomöten var som helst

Med den senaste tekniken för videokonferens är det lätt att sätta upp virtuella möten överallt där det finns tillgång till internet trådlöst via 3G/4G eller med kabel. De portabla systemen bygger på en liten och lätt projektor som ger en stor bild i hög upplösning. Den är enkel att transportera och sätta upp i befintliga kontors- eller konferensrum. Om företaget redan har utrustning, går det lätt att komplettera med olika fasta eller mobila produkter inom Coor SmartMeetings, till exempel med en liten och kompetent portabel videoenhet som P3500.

Ännu mer portabelt blir det med våra lösningar för datorer, surfplattor, smarta mobiler och webbläsare. Du kan enkelt vara med i företagets virtuella möten, oavsett om du sitter i en annan lokal eller i ett hotellrum på andra sidan jorden.

Idag är tekniken så väl utvecklad att alla kan känna sig trygga med att de kan få igång ett virtuellt möte – oavsett vad de arbetar med – utan att behöva kalla in kollegor eller experter.

Hållbart och kostnadseffektivt med smart meetings

Det finns många fördelar med våra lösningar som ligger helt i linje med ett företags hållbarhetsarbete. Färre resor minskar miljöpåverkan. Det ger dessutom lägre resekostnader och frigör tid, till fördel både för arbete och fritid.

Användarvänlighet

Idag är tekniken så välutvecklad att alla kan känna sig trygga med att de kan få igång ett virtuellt möte – oavsett vad de arbetar med – utan att behöva kalla in kollegor eller experter. När installationen är gjord kan vi givetvis hjälpa till med att hålla introduktioner och ta fram informationsmaterial.

Funktion utan investering

Du kan dra nytta av fördelarna med videomöten och videokonferens utan att behöva tänka på kostnader för inköp och service. Coor SmartMeetings kan beställas som en funktionsleverans, vilket innebär att du slipper investera i utrustning och att vi tar fullt ansvar för att det fungerar.

Ett rum öppet med världen

För företag som vill gå "all-in" med virtuella möten, erbjuder vi en komplett skräddarsydd lösning: ett rum helt ägnat åt kommunikation långt borta och nära. Vi har kunskap och resurser för att designa och bygga upp miljöer som underlättar virtuella möten. Den avancerade tekniken är integrerad i rummets inredning för att skapa en tilltalande och "oteknisk" miljö. Rummet är flexibelt och du dirigerar ljud, ljus, bildskärmar och projektorer allt efter mötets behov.

Välkommen till möjligheten med enklare videomöten och videokonferenser. Kontakta Coor för mer information om våra smarta tjänster såsom SmartOffice och SmartSolutions!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR