Coor SmartResponse

Vad händer om kopiatorn inte fungerar, hissen inte kommer eller om någon spillt kaffe på mattan i konferensrummet? Ofta händer ingenting. Tid är dyrbar och att göra en felanmälan verkar krångligt, så det är lätt att gå vidare och låta någon annan ta tag i problemet.

Filmen har engelsk text.

Så behöver det inte vara. Med Coor SmartResponse blir det enklare för serviceanvändaren att anmäla fel och det går snabbare att få dem åtgärdade.

Med Coor SmartResponse är det så lätt att anmäla ett fel att den som upptäcker felet hellre agerar än låter bli

Coor SmartResponse underlättar felanmälan

Med Coor SmartResponse är det så lätt att anmäla ett fel att den som upptäcker felet hellre agerar än låter bli. Genom att förse till exempel kopiatorer, kaffemaskiner, hissar, toaletter och konferensrum med unika QR-koder kan alla serviceanvändare lättare anmäla fel via sin smarta telefon. Allt som behövs är att ladda ner en QR-läsare från App Store eller Google Play. När QR-koden avläses kommer de vanligaste felkällorna automatiskt upp i displayen.

Felanmälan genomförs med en enkel knapptryckning – direkt på plats. Det innebär att tiden för att anmäla ett problem minskar från ett par minuter till runt tio sekunder. Chansen att felanmälan görs ökar också betydligt. Erfarenheten visar att felanmälningarna kan öka med upp till 40 % när Coor SmartResponse införts. Förutom att det blir enklare att göra en felanmälan, så avhjälps problemen snabbare.

Snabbare åtgärd och bättre resultat

Genom att varje objekt eller lokal får en unik identitet går det lättare att hantera felanmälningar. Eftersom objektets placering och typ är fördefinierat i den unika QR-koden minskar risken för missförstånd, och utföraren kan lättare planera och genomföra sitt uppdrag. Det minskar ledtiden från felanmälan till åtgärd samtidigt som kvaliteten på utförandet ökar.

SmartResponse i korthet

  • En unik QR-kod placeras i direkt anslutning till viktiga objekt eller i viktiga lokaler.
  • QR-läsaren i den smarta telefonen eller läsplattan öppnar ett webbformulär som används för att göra en felanmälan.
  • Genom att registrera sin mejladress i webbformuläret kan den som anmäler felet välja att få återkoppling när felet är åtgärdat.
  • Felanmälan går via Coors kundtjänst till utföraren för planering och genomförande av uppdraget.