Coor SmartUtilization - workspace management

Kostnaden för kontorsytor är stora och stigande för många verksamheter, särskilt för kontor i centrala lägen. Vår erfarenhet är att dessa kostnader kan minskas med upp till 30 % samtidigt som trivseln hos medarbetarna och produktiviteten ökar.

Filmen har engelsk text.

Hur vet man om blandningen av kontorsrum, konferensrum, tysta rum, samtalsrum och kreativa ytor passar verksamheten som den ser ut idag? Med hjälp av workspace management och objektiva mätningar av beläggningen av olika arbetsytor på er arbetsplats kombinerat med förståelse för verksamhetens behov genom kvalitativa djupintervjuer får du svaret.

Coor SmartUtilization är ett system för att mäta beläggningen i realtid i olika utrymmen.

Workspace management tjänster - Automatisk mätning i realtid

Coor SmartUtilization är en del av Coor Smart Solutions och är ett system för att i realtid mäta beläggning i olika utrymmen. Trådlösa sensorer i olika utrymmen av arbetsplatsen reagerar på kroppsvärme i rummet och skickar information som kan presenteras visuellt över tid och rum i ett webbaserade program.

I Coors webbaserade program finns fördefinierade KPIer och grafer för analys som ger ett objektivt beslutsunderlag för optimering av kontorsytorna. All information som samlas in genom Coor SmartUtilization är anonym. Det enda som kan utläsas av våra mätningar är hur många personer som befinner sig i ett visst utrymme under en viss period.

Kvalitativa intervjuer

För att förstå verksamhetens olika behov behöver statistiken från beläggningsmätningarna kompletteras med kvalitativa djupintervjuer genomförda av erfarna förändringsledare. På Coor finns ett beprövat och väl dokumenterat arbetssätt för den här typen av intervjuer. Intervjuerna som utförs sker dels i grupp och dels individuellt.

SmartUtilization i korthet

  • Beläggningen av arbetsplatserna mäts i realtid

  • Installationen av SmartUtilization är kostnadseffektiv, går snabbt och har minimal påverkan på den dagliga verksamheten

  • Informationen som samlas in är helt anonym

  • Beläggningen kan även presenteras visuellt i en kontorslayout via webben

  • Beläggningsmätningar kompletteras med djupintervjuer med specialister inom området

  • SmartUtilization fungerar inte bara som ett verktyg för att mäta beläggning och workspace management, resultaten kan också användas som grunden i ett förändringsarbete inom organisationen.

Tillförlitligt och framgångrikt beslutsunderlag för förändring

Kvantitativa mätningar i realtid i kombination med kvalitativa intervjuer ger ett komplett och väl underbyggt underlag för diskussion och beslut. Samtidigt erhålls underlag för det förändringsarbete som vidtar efter beslutet. Resultatet blir inte bara ett mer effektivt lokalutnyttjande utan kan också fungera som beslutsunderlag för förändringar inom organisationen.

Coor har ett brett tjänsteutbud och smarta kontorslösningar för alla organisationer inom både privat och offentlig sektor. Kontakta oss för mer information om våra workspace management tjänster i Sverige och hur vi kan hjälpa er att optimera er verksamhet.