Coor SmartUtilization

Kostnaden för kontorsytor är stora och stigande för många verksamheter, särskilt för kontor i centrala lägen. Vår erfarenhet är att dessa kostnader kan minskas med upp till 30 % samtidigt som medarbetartrivseln och produktiviteten ökar.

Filmen har engelsk text.

Hur vet man om blandningen av kontorsrum, konferensrum, tysta rum, samtalsrum och kreativa ytor passar verksamheten som den ser ut idag? Med hjälp av objektiva beläggningsmätningar av olika arbetsytor kombinerat med förståelse för verksamhetens behov genom djupintervjuer får du svaret.

Coor SmartUtilization är ett system för att mäta beläggningen i realtid i olika utrymmen.

Automatisk mätning i realtid

Coor SmartUtilization är ett system för att mäta beläggningen i realtid i olika utrymmen. Trådlösa sensorer vid olika arbetsplatser reagerar på kroppsvärme i rummet och skickar information som kan presenteras visuellt över tid och rum i ett webbaserade program. Där finns fördefinierade KPIer och grafer för analys, som ger ett objektivt beslutsunderlag för optimering av kontorsytorna. All information som samlas in genom Coor SmartUtilization är anonym. Det enda som kan utläsas av mätningen är hur många personer som är i ett visst utrymme under en viss period.

Kvalitativa intervjuer

För att förstå verksamhetens olika behov behöver statistiken från beläggningsmätningarna kompletteras med kvalitativa djupintervjuer, genomförda av erfarna förändringsledare. På Coor finns ett beprövat och väl dokumenterat arbetssätt för den typen av intervjuer, som sker dels i grupp och dels individuellt.

Tillförlitligt och framgångrikt beslutsunderlag för förändring

Kvantitativa mätningar i realtid i kombination med kvalitativa intervjuer ger ett komplett och väl underbyggt underlag för diskussion och beslut. Samtidigt erhålls underlag för det förändringsarbete som vidtar efter beslutet. Resultatet blir inte bara ett mer effektivt lokalutnyttjande.

SmartUtilization i korthet

  • Beläggningen av arbetsplatserna mäts i realtid
  • Installationen är kostnadseffektiv, går snabbt och har minimal påverkan på den dagliga verksamheten
  • Informationen som samlas in är helt anonym
  • Beläggningen kan även presenteras visuellt i en kontorslayout via webben
  • Beläggningsmätningar kompletteras med djupintervjuer med specialister