Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning - framtidens arbetsplats

Rådgivning ger svar på komplexa frågor om ert kontor. Coor Advisory Services hjälper er att analysera, planera, optimera och implementera er framtida arbetsplats.

Facility Management-branschen är komplex, och det finns idag många strategiska frågor där ni kan ha behov av extern expertis och stöd. Hur ska kontoret utformas för att våra anställda ska trivas och prestera? Hur kan vårt kontor hjälpa oss att locka nya talanger till vår verksamhet? Hur ska ett nytt kontor dimensioneras för att bli kostnadseffektivt? Vilka tekniklösningar skulle kunna stötta medarbetarna? Och hur genomför jag förändringen till ett modernt kontor för att få högsta möjliga acceptans? Med Coor får ni strategisk rådgivning för att lyckas med alla dessa frågor och skapa framtidens kontor i Sverige.

En partner för utformning av framtidens kontor

För att underlätta för våra kunder har Coor tagit fram ett koncept för kontor som kallas för Smart Office. Smart Office som syftar till att hjälpa våra kunder att skapa mer effektiva och långsiktigt hållbara arbetsplatser. Med Smart Office utvecklar vi lösningar som skapar värden för våra kunder. Inom Coor Advisory Services (CAS) har vi samlat våra experter på arbetsplatsutveckling som har många års erfarenhet av:

  • Genomföra förstudier för att etablera en målbild för det nya kontoret
  • Tillsammans med Coors arkitektpartners arbeta fram en fysik design
  • Projektleda hela förändringsprojektet inklusive flytt till nytt kontor eller ombyggnation av det existerande.

Vi baserar vår unika projektmetod och erfarenheter från cirka trettio projekt kopplade till arbetsplatsutveckling där kunderna ofta går mot en aktivitetsbaserad (ABW) lösning. Coor arbetar tillsammans för att ta fram en skräddarsydd lösning för just er. Vi stöttar i allt från fysisk utformning och rådgivning kring teknik- och service till hela arbetet med förändringsledning där vårt fokus ligger på att bygga interna förändringsledare i organisationen. Vi kan också hjälpa till med att optimera servicen efter genomförd förändring utav kontoret. Kort sagt har ni i Coor en partner som tar ett helhetsansvar för analys, genomförande av förändring och uppföljning av mål samt leverans av tjänster till det nya kontoret.

Sänkt energiförbrukning på framtidens kontor i Sverige

Coor har de senaste åren hjälpt flertalet kunder realisera avsevärda energibesparingar genom att etablera ett kontinuerligt systematiskt energiarbete med tydliga mål. Vi utför även större åtgärder som identifieras genom omfattande kartläggningar och utredningar som leds av våra kompetenta energiingenjörer. Coor erbjuder löpande rådgivning till våra stora facility management (FM) kunder samt erbjuder energirådgivning som en egen tjänst. Efterfrågan på dessa tjänster har ökar stadigt då företag blir mer och mer medvetna om hur ett systematiskt energiarbete kan hjälpa dem sänka sina energikostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle - en situation där både företag och miljö är vinnare.

Unik kompetens inom teknisk säkerhet

Inom Coor har vi bred erfarenhet kring tekniska säkerhetsleveranser, vi strävar efter att vara det mest innovativa företaget inom vår bransch och kan erbjuda konsultation och rådgivning för stora som små kunder. Inom Coor har vi specialistkompetens inom integrerade säkerhetslösningar, passersystem, inbrottslarm samt brandlarm och kan exempelvis erbjuda inköpskonsultation kring val av system, nulägesanalys samt framtagning av möjliga strategier för en fortsatt modern och kostnadseffektiv säkerhetslösning. Vi driver själva tekniska säkerhetslösningar åt ett flertal av våra kunder; flera av dessa ligger i framkant i branschen.

Coor – den naturliga partnern för FM-rådgivning

Med vår erfarenhet kan Coor agera som ett naturligt bollplank för större kunder redan innan ett outsourcingbeslut fattas. Vilken upphandlingsprocess ska jag välja? Vilken tjänsteomfattning ska jag välja? Vilka geografier är lämpliga att gruppera inom samma upphandling? Hur stor är besparingspotentialen? Hur ska vi mäta för att följa upp att potentialen realiseras? Frågorna kan vara många och komplexa, och Coor är en naturlig partner i dessa diskussioner.

Våra kompetenta medarbetare bistår er gärna

På Coor arbetar en stor grupp medarbetare med olika specialistkompetenser inom moderna arbetsplatser, energi, teknisk säkerhet, etc. Gemensam nämnare för dem alla är att de har stor erfarenhet av att driva förändringsprojekt tillsammans med våra kunder. Då efterfrågan på strategisk rådgivning för kontor i Sverige växer kraftigt för närvarande satsar Coor just nu hårt på att bygga kritisk massa av experter. Välkommen att kontakta oss för att en första diskussion om hur vi kan stödja dig med strategisk rådgivning i den förändring du vill åstadkomma!

Fler fördelar med strategisk rådgivning

Kontorets geografiska läge, utformning och miljö kan hjälpa er att stärka ert varumärke. Att ha “rätt” typ av kontor kan vara en stark drivkraft för tillväxt. Inom Coor har vi kunskapen för att skapa kontor som lockar talanger, inspirerar och effektiviserar era anställda och skapar tillväxt. Med ett kontor som speglar era värderingar, kultur och hållbarhetsprofil skickas rätt signaler till potentiella arbetstagare och nuvarande medarbetare. Att locka nya talanger och behålla befintliga är en av nycklarna för att lyckas som företag. Coor hjälper er genom att formulera konkreta målsättningar för att skapa framtidens arbetsplats.

Kontakta Coor för strategisk rådgivning och hur vi tillsammans skapar framtidens arbetsplatser!

Jens Ebbe Rasmussen

Jens Ebbe Rasmussen

Senior Vice President of Group Business Development

+46 (0)10-559 59 52

jens.ebbe.rasmussen@coor.com