Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Rådgivning ger svar på komplexa frågor om ert kontor. Coor Advisory Services hjälper er att analysera, planera och implementera er framtida arbetsplats.

Facility Management-branschen är komplex, och det finns idag många strategiska frågor där ni kan ha behov av extern expertis och stöd. Hur ska kontoret utformas för att våra anställda ska trivas och prestera? Hur ska ett nytt kontor dimensioneras för att bli kostnadseffektivt? Vilka tekniklösningar skulle kunna stötta medarbetarna? Och hur genomför jag förändringen till ett modernt kontor för att få högsta möjliga acceptans? 

En partner för utformning av det smarta kontoret

Vi har tagit fram ett koncept för kontor som vi kallar Smart Office som syftar till att hjälpa våra kunder att skapa mer effektiva och långsiktigt hållbara arbetsplatser. 

Inom Coor Advisory Services (CAS) har vi samlat våra experter på arbetsplatsutveckling som har många års erfarenhet av:

  • Genomföra förstudier för att etablera en målbild för det nya kontoret
  • Tillsammans med Coors arkitektpartners arbeta fram en fysik design
  • Projektleda hela förändringsprojektet inklusive flytt till nytt kontor eller ombyggnation av det existerande. 

Vi baserar vår unika projektmetod och erfarenheter från cirka trettio projekt kopplade till arbetsplatsutveckling där kunderna ofta går mot en aktivitetsbaserad (ABW) lösning. Vi arbetar tillsammans för att ta fram en skräddarsydd lösning för just er. Vi stöttar i allt från fysisk utformning och rådgivning kring teknik- och service till hela arbetet med förändringsledning där vi lägger fokus på att bygga interna förändringsledare i organisationen. Vi kan också hjälpa till med att optimera servicen efter genomförd förändring utav kontoret. Kort sagt har ni i Coor en partner som tar ansvar för analys, genomförande av förändring och uppföljning av mål samt leverans av tjänster till det nya kontoret.

Systematisk approach till sänkt energiförbrukning

Vi har de senaste åren hjälpt flertalet kunder realisera avsevärda energibesparingar genom att etablera ett kontinuerligt systematiskt energiarbete med tydliga mål. Vi utför även större åtgärder som identifieras genom omfattande kartläggningar och utredningar som leds av våra kompetenta energiingenjörer. Vi erbjuder löpande rådgivning till våra stora FM kunder samt erbjuder energirådgivning som en egen tjänst. Efterfrågan på dessa tjänster ökar stadigt då företag blir mer och mer medvetna om hur ett systematiskt energiarbete kan hjälpa dem kapa sina energikostnader.

Unik kompetens inom teknisk säkerhet

Inom Coor har vi bred erfarenhet kring tekniska säkerhetsleveranser och kan erbjuda konsultation och rådgivning för stora som små kunder. Vi har specialistkompetens inom integrerade säkerhetslösningar, passersystem, inbrottslarm samt brandlarm och kan exempelvis erbjuda inköpskonsultation kring val av system, nulägesanalys samt framtagning av möjliga strategier för en fortsatt modern och kostnadseffektiv säkerhetslösning. Vi driver själva tekniska säkerhetslösningar åt ett flertal av våra kunder; flera av dessa ligger i framkant i branschen.

Coor – den naturliga partnern för FM-rådgivning

Med vår erfarenhet, kan vi vara ett naturligt bollplank för större kunder som redan innan ett outsourcingbeslut fattas. Vilken upphandlingsprocess ska jag välja? Vilken tjänsteomfattning ska jag välja? Vilka geografier är lämpliga att gruppera inom samma upphandling? Hur stor är besparingspotentialen? Hur ska vi mäta för att följa upp att potentialen realiseras? Frågorna kan vara många och komplexa, och Coor är en naturlig partner i dessa diskussioner.

Våra kompetenta medarbetare bistår er gärna

På Coor arbetar en stor grupp medarbetare med olika specialistkompetenser inom moderna arbetsplatser, energi, teknisk säkerhet, etc. Gemensam nämnare för dem alla är att de har stor erfarenhet av att driva förändringsprojekt tillsammans med våra kunder. Då efterfrågan på våra rådgivningstjänster växer kraftigt för närvarande satsar Coor just nu hårt på att bygga kritisk massa utav experter. Välkommen du med att kontakta oss för att en första diskussion om hur vi kan stödja dig i den förändring du vill åstadkomma!

 
Jens Ebbe Rasmussen

Jens Ebbe Rasmussen

Senior Vice President of Group Business Development

+46 (0)10-559 59 52

jens.ebbe.rasmussen@coor.com