Använd fullständig strategisk rådgivning för den framtida arbetsplatsen | Coor

Strategisk rådgivning för framtidens arbetsplats

Rådgivning ger svar på komplexa frågor om ert kontor. Coor Advisory Services hjälper er att analysera, planera, optimera och implementera er framtida arbetsplats.

Facility Management-branschen är komplex, och det finns idag många frågor där ni kan ha behov av extern expertis, strategisk rådgivning och stöd. Hur ska framtidens kontor utformas för att våra anställda ska trivas och prestera? Hur kan vårt kontor hjälpa oss att locka nya talanger till vår verksamhet? Hur ska ett nytt kontor dimensioneras för att bli kostnadseffektivt? Vilka tekniklösningar skulle kunna stötta medarbetarna? Och hur genomför jag förändringen till ett modernt kontor för att få högsta möjliga acceptans? Med Coor får ni strategisk rådgivning för att lyckas med alla dessa frågor och skapa framtidens arbetsplatser i Sverige och Norden.

Skapa framtidens kontor - vi är er partner

För att underlätta för våra kunder har Coor tagit fram ett koncept för kontor som kallas för Smart Office som syftar till att hjälpa våra kunder att skapa mer effektiva och långsiktigt hållbara arbetsplatser. Med Smart Office utvecklar vi lösningar som skapar värden för våra kunder. Inom Coor Advisory Services (CAS) har vi samlat våra experter på arbetsplatsutveckling som har många års erfarenhet av:

  • Genomföra förstudier för att etablera en målbild för det nya kontoret
  • Tillsammans med Coors arkitektpartners arbeta fram en fysik design
  • Projektleda hela förändringsprojektet inklusive flytt till nytt kontor eller ombyggnation av det existerande.

Vi baserar vår unika projektmetod och erfarenheter från cirka trettio projekt kopplade till arbetsplatsutveckling där kunderna ofta går mot en aktivitetsbaserad (ABW) lösning. Coor arbetar tillsammans för att ta fram en skräddarsydd lösning för just er. Vi stöttar i allt från fysisk utformning och rådgivning kring teknik- och service till hela arbetet med förändringsledning där vårt fokus ligger på att bygga interna förändringsledare i organisationen. Vi kan också hjälpa till med att optimera servicen efter genomförd förändring utav kontoret. Kort sagt har ni i Coor en partner som tar ett helhetsansvar för analys, genomförande av förändring och uppföljning av mål samt leverans av tjänster till det nya kontoret.

Sänkt energiförbrukning på framtidens kontor i Sverige och Norden

Coor har de senaste åren hjälpt flertalet kunder realisera avsevärda energibesparingar genom att etablera ett kontinuerligt systematiskt energiarbete med tydliga mål. Vi utför även större åtgärder som identifieras genom omfattande kartläggningar och utredningar som leds av våra kompetenta energiingenjörer. Coor erbjuder löpande rådgivning till våra stora facility management (FM) kunder och erbjuder även energirådgivning som en egen tjänst. Efterfrågan på dessa tjänster har ökar stadigt då företag blir mer och mer medvetna om hur ett systematiskt energiarbete kan hjälpa dem sänka sina energikostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Unik kompetens inom teknisk säkerhet

Inom Coor har vi bred erfarenhet kring tekniska säkerhetsleveranser, vi strävar efter att vara det mest innovativa företaget inom vår bransch och kan erbjuda konsultation och rådgivning för både stora och små kunder. Inom Coor har vi specialistkompetens inom integrerade säkerhetslösningar, passersystem, inbrottslarm samt brandlarm och kan exempelvis erbjuda inköpskonsultation kring val av system, nulägesanalys samt framtagning av möjliga strategier för en fortsatt modern och kostnadseffektiv säkerhetslösning. Vi driver själva tekniska säkerhetslösningar åt ett flertal av våra kunder; flera av dessa ligger i framkant i branschen.

Coor – den naturliga partnern för FM-rådgivning

Med vår erfarenhet kan Coor agera som ett naturligt bollplank för större kunder redan innan ett outsourcingbeslut fattas. Vilken upphandlingsprocess ska jag välja? Vilken tjänsteomfattning ska jag välja? Vilka geografier är lämpliga att gruppera inom samma upphandling? Hur stor är besparingspotentialen? Hur ska vi mäta för att följa upp att potentialen realiseras? Frågorna kan vara många och komplexa, och Coor är en naturlig partner i dessa diskussioner.

Våra kompetenta medarbetare bistår er gärna

På Coor arbetar en stor grupp medarbetare med olika specialistkompetenser inom moderna arbetsplatser, energi, teknisk säkerhet, etc. Gemensam nämnare för dem alla är att de har stor erfarenhet av att driva förändringsprojekt tillsammans med våra kunder. Då efterfrågan på strategisk rådgivning för kontor i Sverige (och Norden) växer kraftigt för närvarande satsar Coor just nu hårt på att bygga en kritisk massa av experter.

Ytterligare fördelar med strategisk rådgivning

Kontorets geografiska läge, utformning och miljö kan hjälpa er att stärka ert varumärke. Att ha “rätt” typ av kontor kan vara en stark drivkraft för tillväxt. Inom Coor har vi kunskapen för att skapa framtidens kontor. En arbetsplats som lockar talanger, inspirerar och effektiviserar era anställda och skapar tillväxt. Med ett kontor som speglar era värderingar, kultur och hållbarhetsprofil skickas rätt signaler till potentiella arbetstagare och nuvarande medarbetare. Coor hjälper er genom att formulera konkreta målsättningar för att skapa framtidens arbetsplats.

Sanna Edmundsson Chef | Coor

Sanna Edmundsson

Chef Coor Advisory Services

Kontakta mig via formuläret om du har frågor om någon av våra tjänster. Alla våra lediga jobb hittar du under Jobba hos oss.

Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR