Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Fastighetsförvaltning - På ett effektivt och optimerat sätt

En kompetent fastighetsförvaltare ser till att er fastighet hålls i bra skick och att allting fungerar som det ska. De kan även hjälpa till att ta fram planer och underhållsstrategier för att fastigheten ska skötas på ett så optimerat och effektivt sätt som möjligt. Det gör fastighetsförvaltning till en väl värd investering och kommer bli något som ni tjänar på i längden, oavsett om det gäller lokaler för kontor, industri, sjukhus, eller köpcentrum.

Vad är fastighetsförvaltning?

Som fastighetsförvaltare sköter man förvaltningen av byggnader och de markområden som hör till dessa. Det innebär bland annat planering av underhåll och reparationer av fastigheter och det kan även innebära ansvar för fastighetens ekonomi. Tillsammans med driftpersonal, entreprenörer och hyresgäster ser man till att planera, underhålla och förvalta fastigheten på allra bästa sätt. 

Varför är effektiv fastighetsförvaltning viktigt för din verksamhet?

En erfaren fastighetsförvaltare tar hand om både administrativ och teknisk förvaltning och har varit med om de flesta typer av problem och händelser och vet därför hur man snabbt ska ta fram en lösning, men också planera för att problemen inte ens ska kunna uppstå i första hand. Teknisk förvaltning kan handla om allt från tillsyn och skötsel till avhjälpande och planering av underhåll av byggnader och dess tekniska installationer. Skulle hissen eller porten till fastigheten en dag vara trasig kommer de för att hjälpa dig och på vintern ser de till att röja undan snö och is så att alla kan ta sig säkert till jobbet. Administrativ förvaltning kan handla om ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter.

Hur får du din fastighetsförvaltning att bli optimal?

Ta hjälp av ett seriöst företag för primär fastighetsförvaltning. På så sätt kommer du att på ett kostnadseffektivt sätt få hjälp med både de tekniska och administrativa bitarna. Fastighetsförvaltare med lång erfarenhet och djup kunskap kommer kunna hjälpa dig med drift- och underhåll i de allra flesta typer av fastigheter. Alltifrån kontor, industri och skolor till bostäder, sjukhus, och köpcentrum. Med moderna tekniska lösningar blir fastighetsförvaltningen både kostnadseffektiv och av hög kvalitet. Genom att få skräddarsydda drift- och underhållsstrategier anpassad för de egna behoven är du garanterad fastighetsförvaltning optimerad för just din verksamhet.

Andra lösningar att dra nytta av

Andra tjänster som är viktiga för att hålla fastigheten i bra skick är att satsa på lokalvård i framkant. Coor Cleaning Concept är ett enhetligt lokalvårdskoncept där du får ett bra helhetsgrepp om alla lokalvårdstjänster. Med det kan du alltså vara säker på att få tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård vilket blir ett utmärkt komplement till en kvalitativ förvaltning av din fastighet.