Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Facility management effektiviserar er verksamhet

Facility Management är ett samlingsnamn för ett flertal olika tjänster. Generellt kan Facility Management (FM) förklaras som hanteringen av allt som rör skötsel av fastigheter. Exempel på detta kan vara - fastighetsservice, lokalvård, mat & dryck, kontorsservice, konferensservice, telefoni & kundtjänst, säkerhet samt produktionsservice. FM är alltså det arbete som ska få byggnader, fastigheter, lokaler, tjänster och utrustning att ge maximalt stöd åt kärnverksamheten och de människor som arbetar med den.

Alternativet till att använda sig av flera olika leverantörer för exempelvis lokalvård, kontorsservice och bemanning är vad som kallas för integrerad Facility Management - att istället använda en leverantör för flera tjänster. Med en leverantör för flera tjänster istället för flera olika kan företag förbättra och effektivisera sina arbetsplatser. De får samtidigt full kontroll över alla de tjänster som de köper in - en kontaktperson och en samlingsfaktura. 

Hur du effektivt hanterar din arbetsplats genom facility management

Facility Management handlar om att erbjuda effektivitet, trivsel och miljö - från en så liten detalj som riktigt gott kaffe av bra kvalitet till smarta avtal och bra relationer med fastighetens energibolag och hyresvärd. Alla medarbetare, leverantörer och användare av FM-tjänsterna påverkas och då behöver allt rulla på som det ska. Nyckeln är att identifiera vilka utmaningarna är och sedan avgöra hur de på ett så effektivt sätt som möjligt kan lösas.

Hur kan facility management göra ditt företag mer effektivt?

Genom att använda dig av en heltäckande tjänst för kvalitativa Facility Management-tjänster för företag kommer du kunna:

  • Få en bättre arbetsmiljö - En välorganiserad FM-verksamhet med bra arbetsmiljö påverkar era anställda
  • Säkerställa pålitlig service och flexibla lösningar - Att använda en och samma leverantör för flera ansvarsområden ger större flexibilitet och ett tydligare ansvar. Det gör även att du kommer att kunna ta del av strategisk rådgivning för att få svar på komplexa frågor om ert kontor.
  • Minska kostnaderna - Med en erfaren servicepartner med väl beprövade beräkningsmodeller kan du räkna med kostnadsbesparingar på upp till 30 procent.
  • Få en bättre överblick - När FM-tjänsterna anpassas till varje kund får du skräddarsydda arbetsplatslösningar och kan överskådligt följa upp relevanta nyckeltal i realtid.

När du vill kunna ta del av marknadens bredaste tjänsteutbud inom Facility Management, kontakta Coor i Sverige. Alla tjänster utförs i och omkring dina lokaler och fastigheter vilket ger dig en nära och flexibel kontakt. Du som kund kan räkna med effektiva, säkra och hållbara lösningar som ökar både din attraktivitet och produktivitet. Coor kombinerar kompetens inom olika tjänsteområden med en förmåga att effektivt leda och styra ett flertal servicetjänster på ett strukturerat sätt. Läs mer på coor.se om hur våra tjänster kan hjälpa dig till en trivsammare, effektivare och mer strukturerad arbetsplats.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.