Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Byte av lampa | Coor

Fördelar med energirådgivning

Oavsett om man är privatperson eller företag är det viktigt att ta sitt ansvar när det kommer till energiförbrukning. Att försöka anpassa vardagen eller verksamheten till att använda så energibesparande produkter som möjligt och stänga av de apparater vi faktiskt inte använder är ytterst viktigt för en hållbar miljö och ljus framtid.

Ibland är det dock svårt att utan rätt kunskap veta vad energin och elen egentligen tar vägen. På ett stort kontor är det till exempel otroligt många system och eldrivna apparater som inte syns och som kräver otroligt mycket energi utan att vi är medvetna om det. För att ändra på detta och ta fram en lönsam lösning, både för ekonomin och miljön, är det en god idé att ta hjälp av ett företag som sysslar med fastighetsförvaltning och har kunskap inom energirådgivning. Dessa frågor är hetare och viktigare än någonsin då det i många företag fortfarande finns otroligt mycket att göra. Små som stora verksamheter bör arbeta aktivt med att optimera och effektivisera energianvändningen för att både minska de egna kostnaderna, men också för att sätta mindre press på miljön.

Vad gör en energikonsult?

En energikonsult har den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta fram skräddarsydda och optimerade lösningar för en så låg energiförbrukning som möjligt. Denne ser över byggnadens system och tekniska installationer och tar sedan fram ett förslag på hur energianvändningen kan minimeras. Professionell energirådgivning kommer med många fördelar - dels rent ekonomiskt och miljömässigt, men det ger dessutom en bra bild av företaget utåt. Att aktivt arbeta med miljöfrågor och bidra till en hållbar framtid är ett otroligt viktigt säljargument idag.

Därför ska du anlita någon för energirådgivning för ditt företag

Nedan följer en lista med 8 punkter som visar hur ditt företag kan påverkas positivt genom att anställa en konsult för energirådgivning i Sverige (Göteborg, Stockholm eller övriga delar av landet).

1. Spara tid - Genom att låta någon utomstående sköta jobbet med att hitta lösningar på energibesparingar kommer den som har ansvaret för detta idag kunna lägga mer tid på andra arbetsuppgifter.

2. Certifierad kunskap om energioptimering av fastighet - Väljer du att ta hjälp av ett professionellt företag för energirådgivning i till exempel Stockholm eller Göteborg kan du känna dig trygg med att de har den kunskap och de certifikat som krävs.

3. Ta del av energibesparande åtgärder - Den främsta anledningen till varför du bör anlita ett företag som erbjuder denna typ av kontorsservice är att du i slutändan kommer kunna dra nytta av energibesparande åtgärder. Bra för både ekonomin och miljön!

4. Minska energikostnaden - Med minskad energiförbrukning följer också minskade energikostnader. Detta genom att se över de tekniska installationerna och ta reda på var det är möjligt att använda mindre el.

5. Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna inom energioptimering - Optimering av energiförbrukning är ett aktuellt ämne som ändras i takt med nya upptäckter och moderniseringar. Det kan därför vara svårt att hänga med i svängarna med vilka lösningar som är bäst för tillfället, något som en energikonsult kan hjälpa dig med.

6. Närliggande tjänster - Många av de företag som kan hjälpa dig med energirådgivning i Stockholm och Göteborg erbjuder också en mängd andra kontorstjänster och projektutveckling. På så sätt får ni ett bra helhetskoncept och slipper sluta avtal med alltför många parter.

7. Hitta mönster - När du väl tar hjälp av ett företag för rådgivning inom energioptimering kommer du snart upptäcka en mängd energislukande mönster som du inte varit medveten om tidigare.

8. Miljövänliga lösningar - Ett professionellt energirådgivningsföretag kommer se till att ta fram lösningar och skräddarsydda system för din verksamhet som i sin tur kommer påverka miljön så lite som möjligt.

Dessa frågor bör du tänka på innan du anlitar ett företag för energirådgivning

 1. Har ditt företag kompetensen som krävs in-house eller behöver man ta extern hjälp från experter?

 2. Innehar leverantören viktiga certifieringar och licenser?

 3. Vilken erfarenhet har leverantören och hur ser tidigare uppdrag ut?

 4. Erbjuder de anpassade tjänster?

 5. Är det en trygg aktör?


Så här kan du som företagare uppnå energioptimering i din fastighet

Exempel på hur du kan spara energi inom din verksamhet kan vara alltifrån att sänka inomhustemperaturen och att slå av maskiner ni inte använder till att byta till lågenergilampor och täta dragiga fönster- och dörrpartier. Detta är alltså bara några av de saker som kan förändra energiförbrukningen och de kan se otroligt olika ut mellan olika lokaler och verksamheter.


Ta hjälp av ett företag som erbjuder energirådgivning i hela Sverige (Från Malmö, Göteborg och Stockholm till våra norraste delar). Vi på Coor hjälper gärna till! Coor utgår från just dina förutsättningar och ta fram ett förslag på vilka åtgärder ni behöver ta för att sänka energiförbrukningen.