Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Coor går i bräschen för god och säker arbetsmiljö

Som det första större företaget i Norden har Coor certifierats enligt ISO 45001-standarden. Detta är en certifiering som fokuserar på både hälsa och säkerhet. Coor har en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.

Som ett led i att utveckla och stärka dessa insatser är Coor ett av de första större företagen i Norden för att erhålla ISO 45001-certifieringen. Denna certifiering fokuserar på arbetshälsa och säkerhet i syfte att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

VD Mikael Stöhr säger att säkerhet är av största vikt för Coor, och målet är att alla medarbetare ska vara i god form i slutet av varje arbetsdag, uppleva balans i livet och sitt arbete som meningsfullt.

– Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö visar vi att vi tar arbetsmiljöarbetet på allvar, även gällande våra kunder, säger Mikael Stöhr. Vi vill att certifieringen ska vara ett bevis på Coors systematiska sätt att leda, styra och utveckla arbetsmiljöarbetet och hjälper chefer och medarbetare att fortsätta arbeta för en ännu tryggare och säkrare arbetsplats.

Fokus är på både fysisk och social arbetsmiljö, där det bland annat innebär att ha kontroll på risker kopplade till arbetsuppgifter, arbetade timmar och arbetsbelastning för att minimera risk för arbetsrelaterad stress och psykosocial ohälsa.

"Coors ambition är att skapa värde i tre dimensioner; affärsmässigt, socialt och miljömässigt."

Fakta om ISO 45001

En certifiering enligt ISO 45001:2018 kräver en betydande ansträngning för att bli godkänd. Coors fokus på riskobservationer, det strukturerade arbetet inklusive uppföljning av medarbetarnas tillfredsställelse, en engagerad ledning och dess "People engagement"- och "People performance "-initiativ betonades som viktiga områden för certifieringen.

Coor har nu tre certifieringar enligt ISO; Kvalitet 9001: 2015, Miljö 14001: 2015 och Hälsa och säkerhet 45001: 2018.

Läs mer om Coors arbete för att säkerställa kvalitetssäkra leveranser.