Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Klimatsmarta FM-lösningar

Åtta tips på åtgärder som bidrar till en minskad koldixidbelastning – och gör dig som facility management-chef till en klimathjälte.

Vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan varierar naturligtvis från bolag till bolag. Att växla till förnyelsebar energi och att hitta smartare produktionssätt som drar mindre energi, förbrukar mindre mängd råvaror och ger mindre spill är något som många funderar på just nu. Här har vi listat några av de åtgärder, som vi på Coor kan hjälpa dig med:

1) Ordna din energikartläggning

På Coor finns behörig kompetens att genomföra den energikartläggning, som efter det nya EU-direktivet är obligatorisk för företag över 250 anställda och en omsättning på över 50 MEUR. Fördelen med energikartläggningen är att man får kontroll på sin energianvändning och identifierar energibesparande åtgärder. Kartläggningen omfattar även transporter. Coor kan hjälpa till med energirådgivning samt att registrera, kartlägga och rapportera det som myndigheterna idag kräver.

Vill du veta mer om detta, kontakta Robin Kairis robin.kairis@coor.com eller +46 10‑559 62 20.

2) Hantera ditt systematiska energiarbete

Systematiskt energiarbete handlar om att systematiskt minimera sin energianvändning, att tillvarata överskottsenergi och undvika onödigt energispill. Coor har en väl inarbetad modell för energirådgivning och systematiskt energiarbete, som används hos flera större kunder. Våra duktiga energispecialister och driftingenjörer har koll på byggnaders olika system och den senaste tekniken.

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga specialister, kontakta Kjell Wåhlgren kjell.wahlgren@coor.com, +46 10‑559 62 16.

3) Säkerställ energieffektiva datorhallar

Sedan januari 2016 är Coors energispecialister certifierade av USA:s energimyndighet för att kunna erbjuda kvalitativa tjänster om energieffektiv drift av datorhallar, vilket leder till minskade drift- och underhållskostnader. Vi erbjuder både mindre genomlysningar för att kunna ge förslag på förbättringsområden men vi kan även att ta ett helhetsgrepp för att datorhallen och dess omkringliggande system tillsammans ska verka så effektivt som möjligt.

Vill du komma i kontakt med någon av våra specialister om datorhallar, kontakta Jonas Wallenskog jonas.wallenskog@coor.com eller +46 10‑559 62 27.

4) Ytoptimera dina lokaler

Väl planerade kontorsytor innebär ett optimalt nyttjande av varje kvadratmeter. Aktivitetsbaserade lösningar, där medarbetare delar på skrivbordsarbetsplatser, är yteffektivt. Om de är rätt planerade bidrar de också till högre tillfredställelse och högre produktivitet. Coors smarta lösningar och kontorsservice för det moderna kontoret sparar både pengar och är bra för miljön. Vi har idag hjälpt många av Nordens största bolag med rådgivning kring aktivitetsbaserade, ytoptimerade lösningar.

Vill du veta mer om det, kontakta Anna Nordin anna.nordin@coor.com eller +46 10‑559 59 43.

5) Miljögranska alla dina FM-tjänster

Baserat på alla erkända miljömärkningar har Coor utvecklat ett eget verktyg, Coor Green Services, som används för att fastställa hur miljövänlig din FM-verksamhet är. Verktyget specificerar ett antal kriterier för varje tjänst, som ger olika poäng. Får du tillräckligt många poäng så kan du uppnå silver- eller guldnivå, vilket är ett bevis på att din FM-verksamhet bedrivs på ett miljövänligt sätt.

Vill du veta hur det fungerar? Prata med med Maria Eriksson, maria.eriksson3@coor.com eller +46 10‑559 51 69.

6) Låt dina medarbetare eller hyresgäster äta i våra restauranger

I våra restauranger arbetar vi aktivt med frågor som rätt råvaror i säsong, minimering av onödigt matsvinn och att ta hand om det på rätt sätt, samt att välja rätt transporter. För kunder som önskar har vi också många förslag på åtgärder som leder till minskad köttkonsumtion, till exempel genomtänkt servering av maträtterna som gör det lätt att äta klimatsmart. Merparten av våra personalrestauranger i Sverige är KRAV-certifierade och 100 procent av det kaffe vi serverar i våra personalrestauranger är rättvisemärkt.

Vill du diskutera våra klimatsmarta restauranglösningar, kontakta Per Asketun per.asketun@coor.com eller +46 10‑559 43 48.

7) Klimatneutrala konferenser hos Coor Konferens

Våra externa konferenslokaler i Stockholm och Göteborg är centralt belägna. Att välja konferenslokaler som du når via kollektivtrafik är klimatsmart. Coor Konferens erbjuder också möjlighet att klimatkompensera för den klimatpåverkan konferensen i övrigt ger upphov till.

Vill du veta mer om vår klimatsmarta konferensservice, kontakta Per Julin per.julin@coor.com eller +46 10‑559 65 42.

8) Minska resandet genom smarta distansmöten

Vi har koll på den senaste tekniken, och erbjuder kostnadseffektiva möjligheter att mötas på distans genom Coor SmartMeeting.

Vill du veta mer om våra konferensservice på distans, kontakta Mattias Wahlgren, mattias.wahlgren@coor.com eller +46 10‑559 51 10.