Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Office building | Coor

En jämförelse mellan Integrerad Facility Management och enskilda FM tjänster

Håller dina underhållskostnader på att öka? Har du svårt att hålla reda på dina resurser?

Vare sig din organisation är ett litet företag, ett medelstort företag eller en gigantisk koncern så har du alltid användning av facility management-tjänster. Om du använder dig av externa leverantörer behöver du bestämma dig vad som är bäst för din organisation: tjänsteleverantörer för enskilda tjänster, eller ett företag som levererar flera olika eller alla de integrerade facility management-tjänsterna du är i behov av. Facility management-tjänster tillåter dig att fokusera på din kärnverksamhet och lämna över ansvaret att effektivisera arbetsprocesser och öka effektiviteten på arbetsplatsen till experterna!

Facility management-tjänster hjälper till att underhålla en organisations lokaler, byggnader och utrustning på det mest värdeadderande sättet för fastighetens ägare och användare.

I denna artikel tänkte vi noggrant studera vad integrerad FM och enskild FM är, vad de betyder och innebär, för att hjälpa dig kunna ta ett informerat beslut för din organisation.

Integrerad Facility Management: Behöver du det?

Först och främst: vad är integrerad facility management? Enkelt uttryckt är det ett sätt att samordna en organisations alla kontors- och egendomsrelaterade tjänster och processer i ett enda avtal och bolag. Det är en “one-stop-shop” för en organisations alla FM-behov. Ett företag kan undvika ett flertal olika, i många fall förvirrande, kontrakt och ersätta det med ett enda avtal från en tjänsteleverantör. Det tillåter en organisation att förflytta den långa listan av ansvarsområden från att vara uppdelad, till samlad under ett och samma tak.

För större organisation är IFM ett beprövat tillvägagångssätt för effektiv arbets- och aktivitetshantering. Konceptet innebär färre kontrakt, arbetslag och resurser att hålla reda på och ger en god översiktsvy över alla tjänster. I jämförelse med att behöva övervaka varje enskild aktör och varje arbetsuppgift ett flertal gånger, så innebär IFM en bättre företagsöversikt som leder till en effektivare hantering av arbetslag, lägre operationskostnader, snabbare respons till förfrågningar, färre driftstopp för de anställda, såväl som bättre fokus på det större perspektivet. Med en IFM-tjänsteleverantör blir det också enklare att implementera stora förändringar inom olika sektorer och/eller tjänster inom företaget.

En komplett facility management-tjänst som den Coor erbjuder innefattar skräddarsydda IFM-lösningar som fastighets- och lokalvårdstjänster, mat och dryck, säkerhet, kontor, konferens, telefoni och kundtjänst. Du behöver IFM med största sannolikhet om ni:

 • Är ett stort företag med många anställda och kontor
 • Behöver ett omfattande och holistiskt tillvägagångssätt till facility management-tjänster
 • Föredrar ett enda avtal med en leverantör
 • Önskar optimera arbetsplatsen med innovativa FM-lösningar
 • Har möjligheten att göra en uppföljning på prestation, KPI:s och utveckling


Enskilda FM-tjänster: Är det bättre för din verksamhet?

Bör ditt företag istället följa en FM-strategi med enskilda tjänsteleverantörer?

Enskilda FM-tjänster innebär att överlåta hanteringen av alla ens FM behov till oberoende företag och leverantörer. Det innebär att man har olika leverantörer för varje enskild tjänst du behöver, en för lokalvård, en för reception, en för varuautomater, etcetera. Oberoende tjänsteleverantörer innebär ett flertal olika fördelar. Det tillåter beställaren att fokusera på sin kärnverksamhet och vad de kan bäst, samtidigt som den enskilde tjänsteleverantören kan fokusera på vad de kan allra bäst. Detta leder till högre effektivitet och bättre tjänstekvalitet. Det tillåter även de anställda att fokusera på de viktigaste arbetsområdena och sparar på resurserna för icke väsentliga aktiviteter.

Behöver din verksamhet enskilda tjänsteleverantörer? Överväg följande kriterier:

 • Har du ett specifikt behov för en viss tjänst?
 • Är du ett mindre företag med begänsad upphandlingsexpertis?
 • Behöver du förbättra arbetsmiljön med en god överblick över enskilda FM-tjänster?
 • Behöver du ett mindre antal enskilda tjänster istället för en omfattande lösning?

Om svaret är JA till någon av de ovanstående frågorna kan enskilda FM-tjänster vara det bättre alternativet för dig. Mindre företag kan kontakta Coor för skräddarsydda tjänster de är i behov av. Nedan är ett urval av de tjänster vi erbjuder inom Facility Management:

 • Fastighetsservice
 • Lokalvård
 • Säkerhetstjänster
 • Personalrestauranger
 • Konferensservice


Coor är en marknadsledande leverantör inom alla ovanstående områden som både en enskild FM- och IFM-leverantör. Du kan läsa mer om hur vi levererar våra tjänster med hjälp av smart teknologi
här.

Enskilda eller integrerade FM-tjänster: Välj rätt för dig och din organisation

När en organisation väljer enskilda FM-tjänster innebär det att de överlåter deras dagliga aktiviteter till specialiserade leverantörer. Med hjälp av en experts hjälp kan de förbättra sin servicekvalitet och öka sin effektivitet. Men att använda sig av enskilda tjänsteleverantörer är en tidskrävande uppgift som involverar hanteringen av flera olika leverantörer och riskerna som kommer med det. Väljer du istället att arbeta med Coors experter inom facility management kan du vara trygg i att vi tar hand om din administration, den operativa förvaltningen, leveranser och träning för att hjälpa dig utföra ditt arbete bättre.

I dagsläget håller ett paradigmskifte på att ske där allt fler industrier övergår från att använda sig av enskilda FM-tjänster, till en integrerad tjänstemodell som uppfyller alla de grundläggande kundkraven på en storskalig nivå. Då ny teknologi håller på att transformera hur en organisation fungerar har integrerad facility management blivit konceptet som leder utvecklingen av smarta byggnader och arbetsmiljöer. Läs mer om hur Coor specialiserar i effektiva och användarvänliga IFM-tjänster för en snabb och smidig verksamhet här.