Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Reception | Coor

Framtidssäkra er arbetsplats med smarta kontorslösningar

Ett smart kontor syftar till en arbetsplats där modern teknologi och smarta kontorslösningar nyttjas för att hjälpa anställda att arbeta smartare, bättre och snabbare. Smarta kontor är också en långsiktigt hållbar lösning som bidrar till en bättre miljö genom bättre resursanvändning av kontorsyta, värme, luft, etc.

Corona-pandemin har accelererat flera trender i samhället, inte minst på arbetsplatsen, om bland annat ett ökat distansarbete, upplevelsebaserade arbetsplatser och ett större fokus på välmående. 

Vem vet vad som väntar i framtiden? Det skadar aldrig att vara förberedd. Med hjälp av smarta kontorslösningar kan ni skapa ett smartare kontor som främjar befintliga frågor såväl som framtidssäkrar er arbetsplats.

Fördelar med ett smart kontor

Smarta kontorslösningar finns i alla dess former och skepnader, stora som små, enkla som komplexa. Alla bidrar till att göra er arbetsplats smartare på flera sätt. Nedan är fördelarna och anledningarna varför ni bör investera i smarta kontorslösningar:

 • Ökad produktivitet
  En av de populäraste anledningarna att implementera smarta kontorslösningar är för att öka produktiviteten inom en organisation. Ett smart kontor med genomtänkt utformning, ergonomiska lösningar, modern teknik och stödjande tjänster ökar produktiviteten hos de anställda. Det är en investering som gynnar de anställda långsiktigt och ökar både produktivitet och lojalitet.
 • Minskade lokalkostnader
  Är ni på kontoret just nu? Ta en titt ut över rummet och räkna hur många arbetsplatser som är upptagna. Traditionella kontor har i genomsnitt en användandegrad på mindre än 50%, alltså att inte ens hälften av alla arbetsplatser är fyllda. Hur många platser står tomma på ert kontor? Desto fler tomma säten, desto större besparingspotential finns det.
 • Ökad attraktivitet för ert företag
  Intrycket av era lokaler, hur optimerade era processer är och vad för stödjande verktyg och lösningar ni tillhandahåller är avgörande för hur jobbsökande och anställda uppfattar ert varumärke. Med simpla, smarta kontorslösningar som tar hand om de små detaljerna – ett trevligt fikarum, dryckesmaskiner, färsk frukt – kan ni öka era chanser att en kandidat väljer ert företag, och att anställda stannar kvar inom ert företag längre.
 • Förbättrad hållbarhet
  Smarta kontor bidrar till en bättre miljö genom bättre resursanvändning av kontorsyta, värme, luft, vatten, etc. Smarta kontorslösningar kan också skapa en bättre arbetsmiljö med lägre ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.

Coors smarta kontorslösningar

Coor är ett av Nordens största bolag inom Integrerad Facility Management och en ledare inom Facility Management och smarta kontorslösningar. Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar där vi hjälper förvandla er arbetsplats till ett smart kontor baserat på era förutsättningar, vision och behov.

Tillsammans ser vi till att utforma en smart arbetsplats som är optimal för er verksamhet och anställda. Kontakta oss direkt för mer information om våra smarta kontorslösningar eller läs mer här.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.