Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Anställda skapar ett diagram om marknadstrender för IFM 2025 | Coor

Integrerad Facility Management: Marknadsprognos av trender fram tills 2025

De växande behoven på marknaden har gett upphov för flertalet olika avancerade marknadstrender inom integrerad facility management.

Ett företags framgång beror på flera olika faktorer. Effektiv underhållning av sin arbetsplats är en av dem. Väl underhållna arbetsplatser ökar arbetsmoral och produktivitet. Integrerade facility management-tjänster kommer därav främja din organisation i sin helhet och hjälper organisationer att transformera deras arbetsplats till en smidig och gynnsam arbetsmiljö.

När din organisation bestämmer sig för att använda sig av integrerade facility management-tjänster kan du vara trygg i att leverantören kan ta hand om att dina facility management-behov, däribland, men inte begränsat till, lokalvård, fastighetsskötsel, kontorsservice, matsalar och säkerhet. När verksamheter utanför kärnverksamheten hanteras med hjälp av integrerad facility management tillåter det företagsägaren att fokusera på att uppnå sina mål och visioner.

De växande behoven på marknaden har gett upphov för flertalet olika avancerade marknadstrender inom integrerad facility management. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om vilka dessa trender förväntas vara fram tills 2025. 

Cybersäkerhet för smarta byggnader

Teknologi håller på att bli en oumbärlig del för många marknader och industrier. Detta leder till att cybersäkerhet har blivit allt viktigare. Organisationer ägnar mycket mer av sin uppmärksamhet till driftsteknologi när de skapar en plan för cybersäkerhet. Med tanke på utvecklingen av teknologier som IoT och maskininlärning är organisationer numera och kommer under de kommande året behöva fokusera på att öka säkerheten för deras IT-miljö med hjälp av olika cybersäkerhet-tjänster och produkter.

Ökad användning av hållbara produkter

Organisationer blir allt mer miljömedvetna. De arbetar på flera sätt och vis för att göra deras arbetsplats mer miljövänlig genom att använda sig av hållbara och förnyelsebara produkter. För att anpassa sig efter denna transformering investerar och fokuserar även facility management-tjänsteleverantörer på mer miljövänlig rengöring och tjänster. I och med att många anpassat sig efter denna förändring har många facility management-problem åtgärdats och användningen av hållbara produkter och tjänster blir allt vanligare inom många organisationer. 

IoT-organisationer kommer bli allt bättre

Vi lever i en period där potentialen av internet inte går att undervärdera. Data är väldigt lättillgängligt som ett resultat av olika teknologiska utvecklingar som IoT och andra molnbaserade teknologier. Inom integrerad facility management är det förutspått att IoT kommer bli snabbare och smartare och bli en ständig förbindelse mellan två eller flera tjänster. Det kommer bli en distinkt ökning i automatiska system som bistår med data i realtid, som i sin tur leder till mer flexibla anläggningar. Kaffemaskiner som automatiskt föreslår och serverar dig din föredragna kombination baserat på tillgänglig data är snart en verklighet.

Brett utbud av tjänster

Behovet av komfort ökar i takt med att generation Y (milleniumgenerationen) blir allt större representerade på arbetsmarknaden. I de kommande åren kommer organisationer leta efter leverantörer som erbjuder de mest integrerade facility management-tjänsterna. IFM innebär problemfri reglering av alla tjänster en organisation behöver för att fungera effektivt. Enligt marknadsprognoser kommer datatillgänglighet bli en viktig del för att en organisation ska kunna anpassa sin tjänsteleverans i realtid.