Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

privata säkerhetsföretag sverige | Coor

Anpassade säkerhetslösningar skyddar ert företag från olika sorters intrång

Säkerhetslösningar som är anpassade efter den egna verksamheten säkerställer att kunder, anställda, och materiella tillgångar är säkra både när någon vistas i lokalerna och när dessa står tomma på människor.

Det finns ett antal olika sätt att kombinera moderna tekniska säkerhetslösningar med mer traditionell bevakning för att få ett komplett skydd. Dessa tjänster ingår i utbudet av Facility Management sektorn och levereras antingen som enstaka tjänster eller som en del av ett större åtagande då en leverantör hanterar alla tjänster i och omkring ett företag. 

Säkerhetslösningar för fysisk åtkomstkontroll

En av de viktigaste förebyggande säkerhetsåtgärderna på arbetsplatser är att hantera och bevaka vilka personer som rör sig i lokalerna. Med hjälp av moderna säkerhetslösningar skapas olika zoner eller områden inom en lokal där endast behörig personal har tillträde via slussar eller passersystem. Dessa kan även kompletteras med fjärrstyrda grindar eller dörrar för ytterligare säkerhet. Manuella kontroller och ID kontroll vid incheckning via en reception kompletterar de tekniska lösningarna samtidigt som besökaren får ett personligt välkomnande. 

Synliga personliga passerkort eller ID-kort som bärs av personal samt tillfälliga kort för besökare är ett enkelt sätt att visuellt skilja mellan personer som frekvent vistas i lokalerna och externa besökare. Detta underlättar även vid eventuell kameraövervakning då eventuella avvikande personer kan identifieras enklare.

Trygghet med vakter

Att ha säkerhetsvakter som patrullerar på företaget eller vaktar ingångar är en vanlig säkerhetslösning och beroende på verksamhet kan deras närvaro vara viktig eller till och med nödvändig för att vinna förtroende hos kunder. Att under delar av, eller hela dagen, ha säkerhetspersonal på plats ger även de anställda en extra trygghet, till exempel vid eventuellt arbete på kvällar eller helger då större delen av personalstyrkan inte är på plats.

Närvaron av säkerhetsvakter fungerar ofta som en förebyggande säkerhetsåtgärd genom att obehöriga personer avskräcks från att försöka ta sig in. Övervakning av kritiska punkter som in- och utgångar, IT-rum eller datacenter kan också övervakas fullständigt genom installation av CCTV-övervakningssystem.

Belysning och larmsystem

De mest effektiva säkerhetslösningarna kan vara så enkla som att säkerställa att ytor direkt utanför och inne i lokalerna är ordentligt upplysta. Genom att installera rörelsestyrd belysning förenklar man övervakningen och bildupptagning samtidigt som man avskräcker oönskat beteende. Väl upplysta garageplatser, hiss- och trappområden och andra ytor som ofta står tomma utanför ordinarie kontorstid är ytterligare ett sätt att öka tryggheten hos företagets anställda och besökare. 

Väl anpassade säkerhetslösning innebär följande fördelar:

  1. Mindre risk för inbrott
  2. En trygg och säker arbetsplats för era anställda
  3. Behörighetskontroll för kunder och andra besökare
  4. Säkrar bevismaterial om en incident ändå skulle inträffa

Coor är marknadsledande inom säkerhetslösningar, och kan erbjuda både teknik och bevakning med egen personal. Coors har ett komplett erbjudande av säkerhetstjänster som ingår i vårt utbud av Facility Management.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.