Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Säkerhet med Coor

Företagslarm - hur ska man tänka?

De flesta företag inser idag värdet av att skydda sin verksamhet med hjälp av bevakning och larm. Det handlar om att skapa en säker miljö för företagets fysiska tillgångar som maskiner, datorer, och viktiga dokument eller de möbler och konst som kan finnas på ett kontor eller affärslokal.

Ett komplett företagslarm skyddar så klart mot brott och intrång men även mot exempelvis olycka eller brand och är ofta ett krav från försäkringsbolag. Samtidigt som det är en ekonomisk fråga blir ett larm ett viktigt verktyg för att säkerställa att personalen och andra som rör sig i och runt lokalerna känner sig trygga oavsett tid på dygnet.

Anlita proffshjälp för att välja rätt företagslarm

Att skaffa företagslarm är inte svårt, det finns en uppsjö av leverantörer och modeller av på marknaden, det svåra är att hitta en lösning som passar den egna verksamheten. Alla organisationer och lokaler ser olika ut och har olika behov beroende på vad man gör och även var man befinner sig geografiskt. Därför kan det vara värdefullt att ta hjälp av en expert som kan komma med råd och vägledning inför köpet av ett system.

Coor har många års erfarenhet av rådgivning samt installation av larmsystem och är vana vid att samarbeta med kunder med högt ställda krav inom säkerhet. Vi är en oberoende leverantör av de flesta större tekniska lösningar och sätter varje kunds behov i fokus.

Skräddarsydda lösningar inom företagslarm

Coors säkerhetsexperter skräddarsyr lösningar som är anpassade efter er verksamhet och börjar alltid med att göra en nulägesanalys som ligger till grunden för förslag på lösning.

Tillsammans ser vi över:

 • Verksamhetens storlek och utformning – Lite enkelt kan man säga att ju större företag man har desto mer avancerat larm behöver man, men det är även viktigt att se över de fysiska förutsättningarna. Hur ser lokalerna ut, hur många anställda har ni och vilka andra personer rör sig regelbundet i lokalerna? Alla dessa frågor påverkar valet av larm.
 • Verksamhetens tillväxtmål – Även om det är helt avgörande att överblicka de nuvarande behoven så är det viktigt att även titta framåt när man väljer företagslarm. Har ni planer på att växa eller byta lokal är det extra viktigt att larmsystemet kan anpassas efter era förändrade förutsättningar.
 • Vilka är era säkerhetsrisker – Eftersom olika larmsystem har olika fördelar är det viktigt att identifiera vilka specifika risker ni tampas med. Ett webbföretag behöver ha extra fokus på cybersäkerhet medan ett tillverkningsföretag med lager i osäker miljö kan behöva prioritera övervakning i och runt entrén.
 • Budget – Det är naturligtvis viktigt att investera i en heltäckande säkerhetslösning som håller god kvalitet, samtidigt är det viktigt att inte betala för mycket för funktioner och finesser som ni inte verkligen behöver.

Företagslarm som en del av en FM leverans

Säkerhetstjänster och företagslarm kan levereras som en separat tjänst men mest effektivt blir det när vi inkluderar säkerhet i övriga Facility Management-tjänster som levereras av Coor. Genom att samutnyttja personal inom olika delar av serviceleveransen uppnår vi en komplett och kostnadseffektiv service och trygghet samtidigt som vi höjer säkerheten inom hela IFM-lösningen. Genom Coors dotterbolag Addici finns även möjlighet att komplettera skyddet från ett företagslarm med löpande bevakning och tillträdesskydd av väktare, ordningsvakter och skyddsvakter om så behövs.

Fem fördelar med att ha rätt företagslarm på plats

 1. Övervakning av er fastighet dygnet runt, alla årets dagar.
 2. Möjlighet till fjärrstyrning.
 3. Rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle.
 4. Användarstöd och kundsupport med service i stjärnklass
 5. En säkerhetslösning som håller nu, och i framtiden.

Kontakta oss idag för att veta mer om vårt erbjudande!

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.