• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

An employee using the cleaning robot to clean the floor | Coor

Framtiden för kontorsstäd & företagsstäd

Även innan covid-19 genomgick kontorsstäd och företagsstäd stora förändringar. Nu när renlighet och sanering är av högsta prioritet kan vi observera en utvecklingsgrad av nya idéer och teknologier jämförbar med områden som självkörande bilar och smarta hus.

Traditionellt har kontorsstäd inte ansetts vara lika viktigt eller innovativt i jämförelse med större områden som tillverknings-, hybrid- eller marknadsföringsområden. Ändå utvecklas och förändras städverksamheten i hög takt. Med spridningen av covid-19 blir vi allt mer medvetna om hur viktigt det är med ordentlig städning och sanering för att främja en ren arbetsmiljö med minimala smittorisker. 

Kontors- och företagsstädning är en nödvändig investering

Att hålla en byggnad hel och ren är en av de viktigaste faktorerna som sker bakom scenen av en butik eller ett kontor. Verksamheter är väl medvetna om att det inte bara handlar om vad de erbjuder, utan hur deras produkter eller tjänster erbjuds.

Hur kunder och besökare uppfattar verksamhet är minst lika viktigt - och fastighetens utseende och skick är en stor del av denna uppfattning. Fastigheten är en reflektion av hela verksamheten. Är inte byggnaden hel och ren kan det resultera i konsumentbortfall såväl som juridiska problem.

Kontorsstäd och företagsstäd anses ofta som en kostnad utan någon mätbar ROI, men vi kan lova att det finns stora kostbesparingar associerade med regelbunden kontorsstädning och företagsstädning. Medan inte alla patogener sprider potentiellt dödliga virus som covid-19 så kan likväl en spridning av en vanlig förkylning eller magsjuka reducera produktivitet inom ett företag. Att investera i professionell kontorsstädning och företagsstädning förlänger även livslängden på inredning såsom mattor och möbler såväl som hela fastigheten, vilket innebär lägre underhållskostnader. 

Kontorsstäd och företagsstäd är essentiellt för god hälsa

Covid-19 har fört kontorsstäd och företagsstäd från bakgrunden direkt ut i rampljuset som en essentiell service i striden mot spridningen av viruset. När pandemin är över och vi återgår till något som närmar sig “normalt” så är det högst nödvändigt att kontorsstäd och företagsstäd fortsätter vara i förgrunden av våra prioriteringar för att skydda oss mot liknande situationer.

Städning av kontor och företag skapar en ren arbetsmiljö de anställda kan känna sig bekväma och trygga i. Renlighet kan diktera humör, produktivitet och påverkar också direkt hälsan för anställda och besökare - något som de allra flesta verksamheter för tillfället har högst upp på deras agenda. 

Kontakta Coor för skräddarsydd kontorsstädning och för mer information om vårt breda utbud av tjänster och lösningar. Läs mer om vår lokalvård och vår guide till att framtidssäkra en arbetsplats efter corona.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.