Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Utan vatten | Coor

Hur proptech förvandlar fastighetsbranschen

Proptech håller på och förvandla fastighetsbranschen genom användandet av nya tekniska lösningar som IOT (Internet of things) och AI (Artificiell Intelligens) för att utveckla, underhålla och analysera hur fastigheter fungerar och används. Begreppet är inte nytt men enligt många experter står vi inför en ny revolution inom sektorn.

Vad är proptech?

Vad är proptech och varför talar man mer och mer om det? Enkelt uttryckt innebär proptech tillämpningen av ny teknik och digitalisering fastighetsbranschen. Från mjukvara som automatiserar ventilation och uppvärmning, till webbplatser som effektivt kopplar användare till fastighetens tjänster och utrustning på ett effektivt sätt - proptech kan vara vad som helst.

Dessutom introducerar proptech inte bara teknik i fastighetsbranschen. Det ändrar också traditionella affärsmodeller och processer till att bli mer effektiva, kostnadseffektiva och kundvänliga.

 

BIM – ett proptech verktyg i tiden

Coor arbetar sedan många år med digitala verktyg som en del av erbjudandet inom fastighetsservice. BIM står för Building Information Modeling och är en helt ny standardstruktur för att koda byggnader, rum, objekt med mera inom en fastighet, men också tjänster som kan kopplas till dessa objekt. BIM-koder är en systematisk, digital informationsstruktur för relevanta objekt och tjänster inom en anläggning.

BIM kan användas av alla som äger eller arbetar med att designa, uppföra eller förvalta en anläggning eller en byggnad – arkitekter, byggare, förvaltare, serviceleverantörer. Genom att alla använder samma informationssystem (BIM-kod) blir arbetet under anläggningens hela livscykel säkrare, effektivare och enklare.
BIM-koden är en informations sträng som består av ett antal siffror, bokstäver och tecken, där varje tecken innehåller viktig information om ett visst objekt eller en viss tjänst. Den digitala BIM-koden kan sedan översättas till en QR-kod eller liknande för att kunna avläsas via en mobil enhet. Läs mer om Coors arbete med BIM.

Proptech 3.0 – Framtiden inom fastigheter

Proptech som begrepp har funnits sedan 1980 talet och utvecklats i vågor. I en rapport från Saïd Business School vid Oxford Universitetet kallar Professor Andrew Baum nästa utvecklingsfas för Proptech 3.0. Han menar att vi står inför en revolution inom fastighetsbranschen driven av användandet av IOT, AI och Blockchain.

"Från Blockchain till Smarta städer, går fastighetsvärlden igenom en period av extraordinära förändringar", förklarar professor Baum. ”Tusentals extremt smarta människor som stöds av miljarder dollar i investeringar arbetar hårt för att förändra hur det handlas, används och drivs. 93% av nystartade tech-bolag företag klarar sig inte i mer än tre år, men de som frodas kommer att ha en radikal inverkan, och det är av avgörande betydelse för företag att förstå exakt vilka förändringar de kommer att medföra.” (Översatt från Saïd Business School Oxford University).

Det finns teorier om att proptech helt kommer att ersätta människan som arbetskraft inom branschen på sikt, men riktigt så radikal kanske inte utvecklingen blir. Däremot är det ganska säkert att vi kommer att se en fortsatt utveckling av teknikstöd för att bygga och underhålla samhällen, fastigheter och bostäder.

Kvinna som arbetar på sin dator | Coor

Fortsatt tillämpning av tekniska lösningar inom fastighetsförvaltning i framtiden leder till att:

  • Mer energi sparas: Genom att integrera intelligenta system i byggnader som anpassar uppvärmning och ventilation till förändringar i användande och utomhusklimat.
  • Underhållskostnaderna minskar: Genom att automatisera det mesta av underhållsarbetet kan betydande besparingar göras.
  • Vi får insikter i realtid: Integrera med befintliga system och apparater för att få en överblick över aktivitet och processer i fastigheten. 
  • Feldetektering kan automatiseras: Genom att samla in och bearbeta data kan man förutsäga hur tekniken ska fungera. Detta hjälper att upptäcka fel tidigt samt minskar risken för avbrott.

Läs mer hur Coors experter använder modern teknik för att ge kunder den bästa tänkbara servicen.

Vad behöver din organisation för smart service?

 

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.