Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Kontoret under pandemin | Coor

Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Pandemin har fått oss att adoptera nya arbetssätt. Organisationer måste tänka om gällande deras arbetsplats och rollen av deras kontor för att skapa säkra, produktiva och trivsamma jobb och liv för sina anställda.

Effekterna av covid-19 har resulterat i tuffa globala och humanitära utmaningar. Företag runt om i hela världen testar och implementerar strategier för att hitta det bästa sättet att bemöta dem. De adopterar helt nya sätt att arbeta för att kunna skydda både verksamheten och de anställda.

Det är dessa företag som utvecklar framtidens arbetsplats och kontor. Ledare inom otaliga industrier kommer använda kunskaperna från detta arbeta-hemifrån-experiment för att kartlägga framtidens kontor och arbetssätt på kreativa och våghalsiga sätt.

Så, vad är framtidens kontor?

Vad vi kan förvänta oss från framtidens arbetsplats

1. Virtuella arbetsplatser

Företag vars arbete som görs via en dator idag, i typisk kontorsmiljö, kommer med stor sannolikhet se en ökning i antalet distansarbetande medarbetare. Tillverkning, distribution, hälsovård och tjänsterelaterade industrier behöver fortfarande majoriteten av de anställda på plats - men jobb utanför dessa industrier kan genomföras på distans eller iallafall ha en stor del av arbetskåren hemma.

Den digitala sfären är ett faktum för framtidens arbetsplats. I exakt hur stor utsträckning kvarstår att se.

2. Utspridda kontor

Med allt fler anställda som jobbar på distans finns möjligheten att organisationer öppnar upp mindre fältkontor, eller ger anställda tillgång till lokala “coworking spaces”. Detta istället för att hela arbetskåren jobbar i ett centralt kontor. Innan pandemin var coworking spaces ett av de snabbast växande kontorsutrymmen inom den kommersiella fastighetsmarknaden. Medan den idag representerar en relativt liten del av marknaden så förväntas detta koncept att bli en vital del för framtidens kontor och arbetssätt.

3. Onlinemöten

Eftersom affärsresor och pendling till och från jobbet till stor del upphört under pandemin har antalet videokonferenser ökat markant. En arbetskår på distans kan säkert och effektivt möta och samarbeta ansikte mot ansikte genom videosamtal med deras kollegor, klienter och kunder. 

Eftersom videokonferenser har blivit ett accepterat alternativ till att mötas i person kommer vi med stor sannolikhet se en ökning i virtuella möten. Det är en kostnadseffektiv och användbar metod för att sköta sin verksamhet och kommunicera med människor runt om i hela världen.

4. Slutet av den öppna planlösningen

Det har skrivits mycket om fördelarna och nackdelarna med ett öppet kontor. Öppna planlösningar populariserades under 1980-talet som ett sätt att sänka fastighetskostnader, bryta ned barriärer mellan anställda och chefer och öka samarbetet mellan kollegor.

Med dagens kunskap om virusspridning kan detta dock betyda slutet för en öppen kontorsyta. Framtidens kontor kommer med stor sannolikhet inkludera allt fler privata arbetsytor - eller större distans mellan arbetsplatser och ökade säkerhetsåtgärder såsom frekvent städning och användandet av desinfektionsmedel.

5. Arbeta var som helst

“Arbeta var som helst” kommer vara det nya mantrat när covid-19 pandemin är över. Precis när organisationer börjar bli bekväma i att arbeta hemifrån som det “nya normala” kan vi skåda “nästa normala” vid horisonten - ett koncept som gör det möjligt att arbeta var som helst. Geografiska begränsningar kommer att vara dåtidens melodi. Detta kommer, återigen, förändra förutsättningarna för både det personliga och professionella livet.

Bygg framtidens kontor med Coor

Coronakrisen påverkar och kommer att påverka oss under en lång tid framöver, vars effekter kommer lämna permanenta spår på vårt arbetssätt och kontorsutformning. Bygg framtidens arbetsplats efter corona tillsammans med Coor. Ladda ned vår guide för vägledning och stöd i arbetet att skapa en trygg och säker arbetsplats. 

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.