Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Lokalvårdare | Coor

Vad är industristädning?

Varje industri är unik i sin utformning. Oavsett om det rör sig om en större fabrik, eller ett litet industrilager är byggnadens rengöring och underhåll avgörande för att säkerställa en trivsam och säker arbetsmiljö för anställda. Regelbunden industristädning med rätt teknisk utrustning och metodik leder även till att arbetsutrustning och maskiner håller längre och producerar bättre.

Vad ingår i industristädning?

Enkelt uttryckt innebär industristädning att rengöra samtliga områden i och omkring fabriker, lager, kraftverk och andra typer av industrianläggningar. Arbetet utförs ofta under förhållandevis svåra och farliga förhållanden och kräver därför specialiserade maskiner samt säkerhetsutrustning och ingår i regel i utbudet hos en större leverantör av Facility Management tjänster som Coor.

En av de största skillnaderna mellan städning industrilokal och andra typer av kommersiella städtjänster är verksamhetens karaktär. Industriella arbetsplatser körs ofta dygnet runt och eventuella avbrott i produktions- eller distributionsscheman kan vara dyra för verksamheten. Därför måste städningen kunna utföras effektivt med små eller inga stopp i produktionen och passa in med verksamheten i övrigt.

Industristädning ställer höga krav på utföraren

Smuts och damm ackumuleras snabbt inom industriområden, samtidigt som många maskiner är känsliga, därför kräver dessa platser ofta tät och regelbunden rengöring. Det ingår i arbetet att röra sig runt de tunga maskinerna med god kännedom om de säkerhetsrisker som är involverade, till exempel färger, smörjmedel, metallspån och glasfiber. I industriella miljöer med farliga kemikalier sker arbetet dessutom i en potentiellt giftig miljö då man behöver skyddsutrustning, specialutrustning för lagring av spillmaterial och avfall, samt specifika kemikalier för att utföra jobbet.

Manlig lokalvårdare | Coor
Kvinnlig lokalvårdare | Coor

Förutom städningen av de faktiska industriella delarna av verksamheten ingår renhållning av biytor inom byggnaderna som personalutrymmen, omklädningsrum och hygienutrymmen samt kontor och mötesrum i industristäd. Underhållet av denna typ av ytor inom industriområden ställer egna krav på kvalitet och specialistkunskap då det pågår trafik in och ut från t.ex. fabriksgolvet vilket gör att de snabbare blir smutsigt.

Hur säkerställer man hög kvalitet inom industristädning?

Industriella städare rengör från små till stora industrilokaler. Förutom traditionell lokalvård, ingår rengöring av maskiner, utrustning, kemiska och industriella lösningsmedel, tak och väggar. Arbetet är varierande och omfattar många moment. Kort sagt är det industristädarens ansvar att upprätthålla en ren miljö, som bidrar till allas säkerhet, och deras arbete är en förutsättning för att driften av anläggningen ska kunna pågå enligt schema.

Två manliga kollegor | Coor
Coor-anställda

Industristädning ingår i Coors utbud av tjänster inom lokalvård, vi har väl dokumenterade processer och metodik som säkerställer kvalitet i utförandet och säkerhet för personalen som utför städningen. Det ingår även särskild utbildning i att utföra de olika momenten och kunskap om att arbeta runt farliga material och miljöer. 

Kvinna i reception - Arbetsplatsservice | Coor

Coors erbjudande inom industristädning varierar från verksamhet till verksamhet men inkluderar:

 • Städning av kontorsrum, toaletter och personalrum/pentry
 • Underhåll av lastkaj, lager och lagringsutrymmen
 • Grundlig rengöring industrilokal
 • Städning av ytor och golv i maskinhallar, produktionsanläggningar etc.
 • Spolning/rengöring av industriell utrustning
 • Sanering av farliga kemikalier, drivmedel och material

Vad behöver din organisation för smart service?

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.