Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Coor cleaning

Väl utfört företagsstäd är en del av ett företags ansikte utåt

En ren och fräsch entré, ett varmt leende och färska blommor i en vas. Då känner vi oss omedelbart välkomna. Det tar bara några sekunder för att skapa första intrycket och ett väl utfört företagsstäd är en viktigt.

Många företag inkluderar redan en trevligt planerad reception och personligt bemötande, som en naturlig del av en framgångsrik kundresa. Investeringar i väl designade och funktionella kontorsmiljöer blir större och större. Det är naturligtvis viktigt att dessa ytor hålls välstädade och fräscha. Heltäckande och väl utfört kontorsstäd kan, beroende på situation och bransch, vara helt avgörande för att en potentiell kund skall uppfatta ett företag som professionellt och trovärdigt. Kommer du in på ett verkstadsföretag som har stökigt i receptionen, fulla papperskorgar och dammiga ytor så kan du lätt lockas att tänka att de även har oordning på verkstadsgolvet.

Grundlig företagsstädning ger ökat välmående bland medarbetarna

Nyttan med ett väl städat kontor hos den egna personalen ger ytterligare skäl till att investera långsiktigt i renhållningen. Med dagens flexibla arbetssätt och rörelse på kontor delar många medarbetare på både fysiska ytor och arbetsredskap som tangentbord och datormöss och då ökar kraven på att de skall vara fräscha och rena. I och med Covid-19 har behovet av att desinficera och djuprengöra mellan användandet av dessa satts på sin spets, men det kommer förmodligen fortsätta vara högaktuellt att arbeta med att hålla sjukfrånvaro och smitta nere - samtidigt som känslan av välbefinnande bland personalen ökar.

Anlitande av en leverantör av lokalvård som tillhandahåller grundligt och frekvent företagsstäd är en långsiktig investering i både affärsrelationer och personalvård och borde stå lika högt på agendan som själva planeringen av kontorslokalerna.

Planering viktig för att säkerställa heltäckande företagsstädning

Det är viktigt att tänka igenom hur personal och gäster rör sig i lokalerna och vilka känsliga områden som finns där det är extra viktigt med desinfektion och hygien. Diskutera omfattning och frekvens av företagstädningen utifrån era individuella behov och ta råd av experterna och erfarenheterna som finns på firman. 

Många större leverantörer av lokalvård och städtjänster erbjuder ett grundkoncept eller paketering av sina tjänster. Genom att välja en etablerad leverantör som Coor kan ni vara trygga i att få en väl genomtänkt lösning som samtidigt går att skala upp enligt era skiftande behov. 

Coor levererar alla tjänster inom företagsstäd

Coor är en ledande leverantör av lokalvård i Norden och erbjuder städtjänster i hela Sverige. Utöver daglig rengöring av ytor och lokaler som en del av ert företagsstäd kan Coor komplettera med fönsterputs, golvvård eller större insatser till exempel vid flytt eller ombyggnation. 

I Coors grunderbjudande ingår bland annat att:

 • Dammsuga mattor och möbler

 • Polera golv

 • Tömma papperskorgar och ersätta soppåsar

 • Torka rent och desinfektera dörrhandtag

 • Rengöra golvlister och målade ytor

 • Damma/polera ytor

 • Rengöra toaletter, kök och personalrum

Kontakta Coor direkt för mer information om hur våra skräddarsydda lösningar eller läs mer på sidorna om lokalvård.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.