Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Olika fastighetstjänster | Coor

Varför skall man investera i fastighetsservice?

Heltäckande och proaktiv fastighetsservice skyddar, underhåller och ökar värdet av er fastighet genom att säkerställa att den fysiska infrastrukturen och dess system fungerar säkert, effektivt och intelligent.

Under de senaste åren har fastighetsmarknaden förvandlats från hyresvärdens marknad till hyresgästens marknad. Samtidigt har teknisk utveckling och samhällets förväntningar på innovativa lösningar inom teknisk fastighetsservice gjort att det uppkommit helt nya arbetssätt inom fastighetsservice och en ny syn på hur man underhåller en byggnad.

Vad betyder de olika begreppen inom fastighetsservice?

Vad är fastighetsskötsel?

Fastighetsskötsel är ett brett begrepp som omfattar såväl den inre som yttre skötseln. Det kan innebära allt från att fixa droppande kranar, städa trapphus, sköta posthantering eller byta lampor. I den yttre fastighetsskötseln kan det exempelvis ingå att ta hand om planteringar och grönområden runt fastigheten, skotta snö från mark och tak, byta utomhusbelysning och städa lekplatser. Allt detta bidrar till ökad säkerhet, och trivsel.

Vad är teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning omfattar tillsyn, skötsel och planerat underhåll av byggnader med fokus på dess tekniska installationer såsom hissar, ventilation och kylsystem med mera. Genom att göra en grundlig genomgång av en fastighet säkerställer man att eventuella problem upptäcks i tid. Detta kan spara ett företag eller fastighetsägare mycket pengar och onödigt arbete i det långa loppet. Men allt går inte att förutspå. Därför är det viktigt att ha personer på plats som utför teknisk fastighetsservice regelbundet som känner till hela fastigheten.

Arbetsplatsservice | Coor
Kontorslobby | Coor

Vad är fastighetsservice?

Fastighetsservice är ett bredare begrepp som kan omfatta både den löpande skötseln av ytor som en fastighetsskötare utför samt det mer tekniska. Genom hela en fastighets livscykel krävs proaktiv tillsyn för att säkerställa att den håller över tid på bästa möjliga sätt. Detta ger funktionella och hållbara fastigheter för god ekonomi, för miljön och för de människor som arbetar och rör sig i dem.

Tekniska lösningar inom teknisk förvaltning

Inom modern fastighetsservice använder man sig mer och mer av teknikbaserade plattformar som underlättar drift och hantering av fastighetstillgångar. Tekniska lösningar som drivs av IoT (Internet of Things) är den drivande kraften i förändringar inom sektorn. Tekniken gör att både användare och investerare kan förvänta sig att byggnader fungerar kostnadseffektivt och samtidigt blir mer funktionella.

Bland de moderna system- och tekniklösningar ingår underhållssystem som är speciellt anpassade för fastigheter, sensorsystem, robotar och smarta drönare. Istället för att fastighetstekniker arbetar på hög höjd, kan medarbetare inom teknisk förvaltning inspektera stora anläggningar och markområden med hjälp av drönare. Drönaren är utrustad med filmkamera och via handkontrollen kan teknikern se vad drönaren fotograferar och filmar. Det sparar tid och förebygger olyckor då fastighetstekniker kan utföra arbetet från marken.

En annan fördel med teknisk uppkoppling av en fastighet är att det blir enklare att koppla på bevakning av fastigheten och andra säkerhetstjänster.

För att säkra en jämn kvalitet och hög effektivitet i hela Norden utgår vi på Coor fastighetsförvaltning alltid från ett koncerngemensamt fastighetskoncept; Coor Property Concept, som bygger på den samlade erfarenhet vi byggt upp under snart 20 år.

Bordslampa på kontor | Coor
Två manliga kollegor | Coor

Teknisk fastighetsservice ingår i Coors erbjudande av kundanpassade fastighetstjänster och inkluderar löpande underhåll och reparation av:

 • Dörrar och portar
 • Målning och underhåll av gemensamma ytor
 • Möbler och fasta inventarier
 • Värme, ventilation och luftkonditionering
 • Övervakning och säkerhetslösningar
 • VVS

Coor är en heltäckande leverantör av Facility Management-tjänster och skräddarsyr alltid drift- och underhållsstrategier utifrån kundernas varierande behov och förutsättningar. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Vad behöver din organisation för smart service?

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.