Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Varför skall man outsourca kundtjänst?

I en värld där digitala lösningar blivit vardagsmat har kunder vant sig vid att kunna ha konstant tillgänglighet till tjänster och snabba svar på frågor.

Detta gäller i varierande grad beroende på bransch; från dygnet-runt öppen e-handel till en generell förväntan om att kunna ha tillgång till kundsupport även utanför ordinarie kontorstid och i olika kanaler.

Oavsett verksamhet är företag idag beroende av en positiv användarupplevelse för att lyckas i konkurrens med andra aktörer. Som kund vill man kunna ha samma information, samma upplevelse och samma resultat som om man besökte en fysisk butik eller hade ett fysiskt möte. Ett sätt att uppnå snabb och professionell hantering av kundärenden är genom att outsourca kundtjänst till en leverantör som är expert inom området. De kan även bidra till att säkerställa effektiva flöden inom verksamheten samt att öka omsättningen genom ökad försäljning.

Den första boomen i outsourcing av kundtjänst drevs till stor del av en jakt på att spara pengar. Många företag lade ut sin kundtjänst samt andra operationella enheter på leverantörer som var billiga men där kravet på kvalitet i kontakten var låg.

Kvinna med headset | Coor
Reception och kontorsservice | Coor

I takt med att förväntan på snabbhet och tillgänglighet ökar har även behoven på kvalificerad hjälp vid detta första möte ökat. Där man förr kunde nöja sig med information om öppettider, produkter eller att få hjälp med att boka ett möte ställs det idag höga krav på specialistkompetens hos kundtjänstmedarbetaren.

Genom att outsourca kundtjänst via en specialiserad tredje part går det att höja era kunders upplevelse med en högre servicenivå, korta svarstider och professionella medarbetare. Ni säkerställer att all era kunder bemöts av kunnig personal som är specialiserade på just kundtjänst; hos en leverantör som kan vara tillgänglig när ni behöver det och som har möjlighet att snabbt skala upp eller ner beroende på era skiftande behov.

6 skäl till att outsourca kundtjänst

1. Kostnadseffektivitet - En av de primära anledningarna till att outsourca kundtjänst är alltjämt att spara tid och resurser. Genom att anlita en specialiserad leverantör slipper ni investeringar i infrastruktur och system, samt kostnader för att anställa och utbilda personal.

2. Ökad tillgänglighet - Outsourca kundtjänst för att se till att era kunder får svar på sina frågor snabbt via telefon, mail, sociala medier och chatt. Tack vare större tillgänglighet på personal kan ni även utöka tiden då kunderna får personlig service. Och digitala lösningar som en chatbot kan effektivisera enklare och vanligt förekommande frågor.

3. Skalbarhet och flexibilitet – Det kan vara svårt att snabbt hinna med att rekrytera och utbilda ny personal vid tillfälliga arbetstoppar eller att dra ner på personalstyrkan vid lågsäsong. Genom att outsourca kundtjänst kan ni snabbt skala upp bemanningen när er verksamhet utvecklas och växer, eller skala ner vid behov.

Coor Telefoni, kundtjänst, flicka
Coors medarbetare som jobbar med telefoni- och kundtjänst | Coor

4. Professionellt bemötande – Bästa tänkbara service till era kunder är själva kärnan av verksamheten hos en leverantör av outsourcad kundtjänst. Med våra väl beprövade processer, moderna tekniska lösningar och professionella medarbetare som är specialiserade inom just detta område säkerställer vi den bästa tänkbara hanteringen av er kundservice.

5. Ökat fokus på er kärnverksamhet – Genom att använda en kvalificerad leverantör av outsourcad kundtjänst kan ert team fokusera på mer värdefulla aktiviteter som att utveckla verksamheten och att leverera era tjänster eller produkter.

6. Rapportering och uppföljning – Med rätt verktyg på plats kan ni få ökade insikter om vilka era kundkontakter är, hur serviceärenden hanteras och vilken typ av resultat de ledde till. Detta leder i sin tur till att ni har ökade möjlighet till förbättring av produkter och tjänster samt planering.

Kvinna i reception - Arbetsplatsservice | Coor

Anlita en certifierad och prisbelönt
leverantör för att outsourca kundtjänst


Coor är marknadsledande i Sverige inom kundtjänst och kundservice. Vi
erbjuder en komplett och flexibel lösning med den senaste tekniken för inom
både telefoniservice och digitala kanaler. Dygnet runt och året om för bästa
kundservice till era kunder. På plats hos er eller på distans.
Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa er att outsourca
kundtjänst

Vad behöver din organisation för smart service?

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.