Coor Service Management tecknar avtal med Stora Enso, Ala sågverk i Ljusne

Coor Service Management har tecknat ett femårigt avtal med Stora Enso, Ala sågverk. Avtalet innebär att underhållsorganisationen på sågverket outsourcas till Coor som framöver ska leverera produktionsunderhåll till sågverket.

Stora Enso-koncernen är en ledande aktör avseende sågade och förädlade träråvaror. De har två sågverk i Sverige, Ala och Gruvöns sågverk. Avtalet som tecknas med Coor berör Ala sågverk och innebär att 15 personer går över från Stora Enso till Coor Service Management.

- Vi är väldigt stolta och glada över att i konkurrens ha fått förmånen att ta över och leverera produktionsunderhållet på Ala sågverk, säger Roger Hydén, regionchef inom Coors industriserviceverksamhet. Detta ligger helt i linje med vår strategiska inriktning att växa med underhållstjänster i Mellansverige.

Avtalet innebär att Coor tar ett helhetsansvar vad gäller att leverera både mekaniskt och elektriskt underhåll på produktionsutrustningen i sågverket. I avtalet ingår en garanterad kostnadssänkning och en målsättning att höja tillgängligheten i utrustningen över tid. Allt i syfte att stärka sågverkets konkurrenskraft.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta

Roger Hydén
Regionhcef, Coor Service Management
+46 8 553 968 01
roger.hyden@coor.com

Åsvor Brynnel
Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04
asvor.brynnel@coor.com