Ändrat antal aktier och röster i Coor Service Management

Den fondemission och nyemission av aktier som Coor Service Management Holding AB genomfört i samband med börsnoteringen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 45 485 589 sedan första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.

Per den 30 juni 2015 uppgår det totala antalet aktier och röster i Coor Service Management Holding AB till 95 812 022.

För ytterligare information, bilder etc., vänligen besök www.coor.com eller kontakta:

Thomas Backteman, IR, Coor Service Management, +46 708 311 166, thomas.backteman@coor.com

Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationschef, Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 08:00 CET.