Coor förlänger större avtal

En av Coors kunder har valt att förlänga avtalet med Coor Service Management (Coor) om leverans och utveckling av ett flertal FM-tjänster till kundens verksamhet i Sverige. Kontraktet består av ett abonnemang på tjänster till ett värde av drygt 60 MSEK per år, med möjlighet till tilläggsbeställningar. Kontraktstiden är två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Efter en längre tids samarbete med Coor väljer nu kunden att förlänga avtal med ytterligare en avtalsperiod. Bland tjänsterna ingår såväl arbetsplatsservice och fastighetsservice såsom fastighetsdrift, underhåll, utemiljö, lokalvård, bevakning, post, receptionstjänster, telefonistservice och vaktmästeritjänster.

- Vi är oerhört glada över den här förlängningen. Vår ambition är att i nära samarbete med kunden fortsätta att utveckla de tjänster vi har ansvar för så att de stödjer deras verksamhet på bästa sätt, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor Service Management.

Avtalet börjar gälla den 1 januari 2016.

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2015, klockan 08:00.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef,
Coor Service Management, +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Ulf Wretskog, Vd,
Coor Service Management i Sverige, +46 10 559 59 40, ulf.wretskog@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef,
Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com