Coor Service Management förlänger och utökar samarbetet med Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valt att förlänga och utöka samarbetet med Coor Service Management i ytterligare fem år. Avtalet innebär att Coor ska fortsätta att sköta och utveckla ett flertal servicetjänster åt Saab på merparten av deras anläggningar i Sverige. Det nya avtalet omfattar även Saabs anläggning i Karlskrona.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab är en världsledande tillverkare inom ett flertal försvarsgrenar och har tillverkning vid ett flertal orter i Sverige. Avtalet är ett integrerat facility management-avtal (IFM), som består av en fast abonnemangsvolym och möjlighet till ytterligare projektvolymer som motsvarar en uppskattad årsvolym om cirka 260 MSEK. Avtalet förlängs med fem år.

- Vi är oerhört stolta över det utökade samarbetet med Saab, som är en kund som ställer stora krav på kvalitet och effektivitet. För oss är varje uppdrag ett stort förtroende, och vår ambition är att vi nu ska fördjupa och utveckla detta uppdrag i nära samarbete med Saab, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor Service Management.

Avtalet innebär att Coor fortsatt ska vidareutveckla och säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv leverans av ett antal servicetjänster, främst fastighetsdrift och lokalvård, men också exempelvis posthantering, konferensservice, avfallshantering samt projektledning och ombyggnation. Vidare så ger det förlängda avtalet ett större fokus på projektuppdrag samt energioptimering. I det nya uppdraget inkluderas även leverans till Saabs anläggning i Karlskrona, vilket innebär att ytterligare 13 personer kommer att erbjudas anställning på Coor Service Management.

- Vår målsättning är att skapa en bra, kostnadseffektiv lösning för vår verksamhet. Sedan några år har vi arbetat mycket med att harmonisera tjänstenivåerna i våra anläggningar och kontor vilket vi kommer att fortsätta med framöver, säger Torbjörn Nibelius, Head of Property, på Saab.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Mikael Stöhr, VD och koncernchef, Coor Service Management,  
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Magnus Wikström, Affärsenhetschef, Coor Service Management,  
+46 10 559 50 95, magnus.wikstrom@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management,  
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2015 kl. 8:30 CET.