Coor Service Management förlänger samarbetet med Vasakronan

Coor och Vasakronan har förlängt samarbetet gällande arbetsplatsservice till Vasakronan samt avtal om drift av ett antal större konferensanläggningar och restauranger i Vasakronans fastigheter. De förlängda avtalen löper på tre år med möjlighet till ytterligare förlängning, och totalt sett bedöms värdet av detta samarbete uppgå till cirka 100 MSEK per år. Därtill ges Coor fortsatt möjlighet att erbjuda arbetsplatsservice till Vasakronans hyresgäster.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 98 mdSEK. Coor har nu fått fortsatt förtroende att leverera och utveckla ett stort antal arbetsplatstjänster såsom reception, godsmottagning, kontorsmaterial och kaffeautomater. Överenskommelsen innebär också att Coor ska fortsätta driva nio större konferensanläggningar och fyra restauranger i Vasakronans lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Tillsammans med Coor har Vasakronan utvecklat ett servicekoncept till Vasakronans hyresgäster. Partnerskapsavtalet innebär att Coor får möjlighet att leverera de tjänster som ingår i konceptet till Vasakronans hyresgäster. Överenskommelsen innebär också att Coor ska leverera fastighetsgemensamma tjänster till Vasakronan.

– Vi är mycket stolta över det förlängda samarbetet med Vasakronan, som vi tolkar som ett kvitto på att de är nöjda med vår leverans. För oss är varje uppdrag ett stort förtroende, och vi ska nu fortsätta leverera innovativa och högkvalitativa tjänster såväl till Vasakronan som till alla de tusentals hyresgäster och besökare som vistas i deras fastigheter varje dag. Att våra kunder är nöjda är en förutsättning för en hög kundlojalitet vilket är viktigt för oss, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor Service Management.

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2015, klockan 14:00.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor Service Management +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Ulf Wretskog, Vd, Coor Service Management i Sverige, +46 10 559 59 40, ulf.wretskog@coor.com

Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationschef, Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com