Coor tecknar nytt avtal med Aker Solutions i Norge

Coor Service Management har tecknat nytt avtal med Aker Solutions om att leverera integrerade facility management-tjänster (IFM) till flera kontor och anläggningar i Norge. Uppskattat värde uppgår till 105 MSEK per år.

Aker Solutions (Aker) är ett globalt företag som levererar produkter, system och tjänster till olje- och gasindustrin. Avtalet mellan Coor Service Management (Coor) och Aker är ett IFM-avtal, vilket innebär att Coor ansvarar för FM-tjänsterna till Aker Solutions. Tjänster som ingår i avtalet är lokalvård, fastighetsservice, kontorsservice, personalrestauranger, säkerhetstjänster och receptionstjänster, och de ska levereras till flera kontors- och produktionsanläggningar i Norge. Coor kommer också driva logiverksamhet åt Aker Solutions. Sedan 1 juli 2015, levererar Coor IFM-tjänster till Aker Solutions kontor på Fornebu i Oslo.

Det uppskattade värdet på det nya avtalet är 105 MSEK. Avtalet sträcker sig över fem år och leveransstart är 1 januari 2016. Tillsammans med de servicetjänster som Coor redan levererar på kontoret i Fornebu, uppgår det totala kontraktet med Aker Solutions till cirka 160 MSEK per år, exklusive försäljningen i restaurangerna.

- Det nya avtalet stärker ytterligare banden mellan våra bolag. Vi är oerhört stolta över att Aker Solutions väljer Coor som sin IFM partner för huvuddelen av deras stora anläggningar i Norge. Vi ser fram emot att bygga ett partnerskap som gynnar båda parter under hela avtalsperioden, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor Service Management.

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2015, klockan 08:00.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor Service Management, 
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg, Vd, Coor Service Management i Norge, 
+47 45 238 125, klas.elmberg@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetschef, Coor Service Management, 
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com