Förändringar i valberedningen i Coor Service Management

Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, ersätter Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, i Coors valberedning.

Med anledning av ägarförändringar i Coor Service Management har det skett ändringar i sammansättningen i Coors valberedning. Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, ersätts av Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder.

Ändringen innebär att valberedningen inför årsstämman har följande sammansättning:

  • Pontus Pettersson, (Cinven via Cinoor S.a.r.l)
  • Jan Särlvik, Nordea Fonder
  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder

Årsstämman kommer som tidigare kommunicerats att hållas i Kista Entré (Kista, Stockholm) den 28 april 2016 klockan 15.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommitee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Pontus Pettersson.

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2015, klockan 12:30.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Pontus Pettersson, Valberedningens ordförande, Cinven, 
+44 75 27 22 04 76, pontus.pettersson@cinven.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor Service Management, 
+46 10 559 59 72, erik.strumpel@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef,Coor Service Management, 
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com