Förlängt nordiskt IFM-avtal för Coor

En av Coors största kunder inom telekomsektorn har förlängt ett avtal med Coor Service Management (Coor), som innebär att Coor ska leverera och utveckla integrerade FM-tjänster (IFM) till ett stort antal kontor och anläggningar.

Samarbetet mellan Coor och kunden startade år 2000, och har sedan dess utvecklats till ett strategiskt partnerskap, där parterna i nära samverkan utvecklar FM-tjänsterna så att de stödjer kundens verksamhet och medarbetare optimalt. Idag ansvarar Coor för ett flertal FM-tjänster till ett stort antal siter i hela Norden samt i Estland, Polen och Ungern. Det nuvarande avtalet har en löptid till och med 2016, och huvudavtalet har nu förlängts i förtid.

- Vi är stolta och glada över den här förlängningen. Den gemensamma och uttalade ambitionen är att vi ska utveckla innovativa, kostnadseffektiva och flexibla lösningar, som anpassas till kundens utmaningar över tid. Båda parter ligger i framkant när det gäller innovationer, inte minst baserade på ny teknik, och vi har flera spännande utvecklingsprojekt på gång, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor Service Management.

Avtalet omfattar såväl arbetsplats- som fastighetstjänster, till exempel säkerhet, personalmatsalar, lokalvård, energioptimering och stöd vid ombyggnadsprojekt och flytt.