Inbjudan till presentation av Coors delårsrapport den 25 augusti 2015

Coor Service Management publicerar delårsrapporten för perioden januari – juni 2015 den 25 augusti klockan 8:00. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 25 augusti klockan 10:00 där VD Mikael Stöhr och CFO Olof Stålnacke presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i webcasten, vänligen registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/yoadp2yd före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 96 (Sverige), +47 235 002 53 (Norge), +45 823 331 76 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 428 14 09 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på vår websida www.coor.se/investerare/rapporterochpresentationer efter presentationen.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com

För ytterligare information, kontakta 

Thomas Backteman, IR, Coor Service Management, +46 708 311 166, thomas.backteman@coor.com

Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationschef, Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2015 kl. 09:00 CET.

Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom fyra områden; arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM), industriservice och strategisk rådgivning. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel,Det Norske Veritas, DR, E.ON, Ericsson, EY, Evry, Kemira Kemi, NCC, Saab Aero, Sandvik, Sapa, SAS, Skanska, TeliaSonera,Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars.

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm-börsen. Bolaget har cirka 6 600 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsomsättningen är cirka 7 200 MSEK (rullande 12-månadersomsättning).

Läs mer på www.coor.com