Kristina Schauman ny styrelseledamot i Coor Service Management

Vid en extra bolagsstämma den 30 mars valdes Kristina Schauman in som ny ordinarie ledamot i Coor Service Managements styrelse, där hon även blir ordförande i revisionsutskottet.

Kristina Schauman, född 1965, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Kristina Schauman har tidigare varit CFO för bland annat OMX, Carnegie och Apoteket AB, Finanschef på Investor AB. Idag driver hon en egen konsultfirma, och är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i BillerudKorsnäs, ÅF, Orexo AB och Apoteket AB samt styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia.

-Coor Service Management är ett spännande bolag på en växande marknad. Det är med stort intresse som jag nu tar plats i bolagets styrelse, och därigenom får möjlighet att bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Kristina Schauman.

Förutom Kristina Schauman består styrelsen i Coor Service Management av Anders Narvinger (ordförande), Søren Christensen (ägarrepresentant), Brian Linden (ägarrepresentant), Mikael Stöhr (koncernchef och vd i Coor Service Management), Mats Jönsson (oberoende i förhållande till både bolaget och ledningen) och Bernt Magnusson (oberoende i förhållande till både bolaget och ledningen) samt arbetstagarrepresentanter.