Ledningsförändringar i Coor Service Management

AnnaCarin Grandin, för närvarande vice VD i den svenska verksamheten, blir från och med 1 januari 2016 ny VD för Coor i Sverige. Hon efterträder Ulf Wretskog, som har valt att lämna bolaget. AnnaCarin Grandin har arbetat i olika ledande befattningar på Coor sedan 2001. Det innebär att hon har en gedigen erfarenhet från den operativa verksamheten och att hon är väl känd bland många av Coors kunder och medarbetare. Med ett starkt operativt resultat- och kundfokus har hon de egenskaper som krävs för att fortsätta utveckla den svenska verksamheten.

Ny vice VD för Coor i Sverige blir från och med 1 mars 2016 Klas Elmberg. Klas började arbeta med verksamhetsutveckling på Coor 2008, men gick snabbt över till den operativa verksamheten som chef på olika nivåer. Från och med 2014 har han varit VD för Coor i Norge.

Klas Elmberg efterträds av Nikolai Utheim, som idag är CFO i Coor Norge. Nikolai började sin karriär på Coor med försäljning av stora IFM-kontrakt 2006, men har sedan 2011 haft rollen som CFO i Coor Norge. Den norska verksamheten har under de senaste åren vuxit kraftigt, och Nikolais erfarenheter från försäljningsarbete i kombination med lönsamhetsfokus gör honom till en stark ersättare för Klas. En process för att rekrytera en ny CFO för Coor i Norge har startat.

-Jag är mycket nöjd med den nya uppställning vi får. AnnaCarin Grandin och Klas Elmberg blir ett starkt ledarteam i Sverige, som har den erfarenhet och operativa styrka som krävs. Samtidigt får vi en mycket bra lösning i Norge, där vi har haft en stark tillväxt de senaste åren och nu är i ett läge där det är en fördel att ha en norrman vid rodret.
Det är naturligtvis också särskilt roligt att kunna lyfta fram och befordra interna resurser. Det är ett bevis för att vi har duktiga ledare på Coor, vilket är viktigt för vår framgång. Jag vill också rikta ett stort tack till Ulf Wretskog för det stora engagemang och de insatser han gjort under sina fjorton år på Coor, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor Service Management.

AnnaCarin Grandin och Nikolai Utheim kommer i och med detta att ta plats i koncernledningen. Klas Elmberg sitter kvar i koncernledningen. Ulf Wretskog lämnar koncernledningen, men kommer att stå kvar till ledningens förfogande även under en period efter årsskiftet.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Mikael Stöhr, Vd och Koncernchef
Coor Service Management, +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations och Hållbarhetschef
Coor Service Management, +46 10 559 54 04, åsvor.brynnel@coor.com