Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2016

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Anders Narvinger, har följande personer accepterat att ingå i valberedningen:

  • Pontus Pettersson, (Cinven via Cinoor S.a.r.l)
  • Jan Särlvik, Nordea Funds
  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder

Årsstämman kommer att hållas i Kista Entré (Kista, Stockholm) den 28 april 2016 klockan 15.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommitee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Pontus Pettersson.

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015, klockan 12:00.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Pontus Pettersson, Valberedningens ordförande,
Cinven,+44 75 27 22 04 76, pontus.pettersson@cinven.com

Erik Strümpel, Chefsjurist,
Coor Service Management, +46 10 559 59 72erik.strumpel@coor.com

Åsvor Brynnel, 
Kommunikations- och Hållbarhetschef, 
Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com