Coor byter logotyp

Coor justerar sin logotyp genom att ta bort ”Service Management” och bara använda det kortare ”Coor”. Bytet av logotyp sker successivt.

Coors verksamhet startade 1998 som en del av Skanska. I samband med ett ägarbyte år 2004 togs namnet ”Coor Service Management”, som består av ett huvudnamn (”Coor”) och ett tilläggsnamn som tydliggör vad bolaget gör (”Service Management”).

Vi byter logotyp av praktiska skäl - Coor är enklare att säga och enklare att hantera. Vi byter inte inriktning på verksamheten, utan ska fortsätta med vad vi gör idag: att hjälpa företag och offentliga verksamheter att bli mer produktiva, effektiva och hållbara genom att ta hand om deras verksamhetsstödjande servicetjänster på ett intelligent sätt, säger Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Coor.

Logotypen kommer att bytas ut successivt, vilket innebär att parallella logotyper används under en övergångsperiod.

De legala bolagsnamnen behålls.

 

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetschef, Coor
 +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com
Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com