Coor förlänger avtal med Trafikverket

Efter en upphandlingsprocess har Coor tilldelats ett nytt avtal med Trafikverket, som innebär ett fortsatt förtroende att koordinera, utveckla och leverera ett stort antal servicetjänster till ett hundratal kontor i hela Sverige. Avtalets totala värde uppskattas till cirka 600 MSEK över maximalt sex år.

Trafikverket är en myndighet som har ansvar för trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. Coor har samarbetat med Trafikverket sedan 2012, och efter en offentlig upphandling har Trafikverket meddelat att Coor tilldelats ett nytt avtal som sträcker sig över fyra år och möjlighet till ytterligare två års förlängning. Avtalet består av en abonnemangsdel och möjlighet till tilläggsuppdrag, som sammantaget uppskattas till 100 MSEK per år.

- Vi är glada över detta tilldelningsbeslut, som vi vunnit efter en offentlig upphandling. Trafikverket är en viktig kund för oss. Genom åren har vi jobbat hårt för att möta deras höga krav på kvalitet, servicemannaskap och effektivitet. Tillsammans med Trafikverket har vi hittat en bra form för styrning och samverkan, och vi ser fram mot den fortsatta uppgiften i nära samarbete med dem fortsätta utveckla vår leverans, säger Klas Elmberg, vice vd på Coor i Sverige.

Uppdraget är ett integrerat FM-uppdrag (IFM), och bland tjänsterna ingår bland annat lokalvård, post, lokalplanering och –skötsel, receptionstjänster och kaffe.

- Coor är marknadsledande i Norden när det gäller integrerade FM-lösningar. Vi är övertygade om att det finns en stor potential att hitta effektiva och innovativa IFM-lösningar även inom offentlig sektor, där dessa uppdrag fortfarande inte är så vanliga. Vid sidan av Trafikverket levererar vi idag också integrerade servicelösningar till bland annat Nya Karolinska Solna samt Polisen i Danmark, vilket vi är oerhört stolta över, säger Mikael Stöhr, koncernchef och vd på Coor.

Sedvanlig avtalsspärr gäller under 10 dagar från tilldelningsbeslutet.

För mer information, pressbilder etc., vänligen besök www.coor.se eller kontakta:

Mikael Stöhr, Koncernchef och vd Coor Group, +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg, Vice vd Coor i Sverige, +46 10 559 59 35, klas.elmberg@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2016 kl.09:30 CET.