Coor först i Norden med självgående städrobot

Som första bolag i Norden börjar Coor använda robotar i lokalvården. Med robotarna kan lokalvården utföras på nya och bättre sätt vilket innebär effektivitetsvinster, höjd kvalitet och en mer hållbar lokalvård.

Städroboten är en kombiskurmaskin som skurar och våtsuger golven. Den lämpar sig för lokaler med stora och öppna ytor, till exempel korridorer, produktionsanläggningar, lager, sjukhus och flygplatser. Städroboten kan bidra till att göra lokalvården mer miljövänlig eftersom den filtrerar vattnet från smuts och partiklar, och vattnet återanvänds kontinuerligt. Den kan ta över monotona och tunga arbetsmoment och därmed underlätta arbetet för lokalvårdspersonalen.

- Städrobotar innebär många fördelar. Vi minskar miljöbelastningen och förbättrar arbetsmiljön. Vi kan erbjuda en mer flexibel lokalvård och kan städa när det passar kunden. Lokalvården blir mer effektiv och hållbar genom att använda städrobotar, säger Sten Mortensen, konceptansvarig för lokalvård på Coor Service Management.

Städroboten styrs genom att lokalritningar har laddats upp i robotens minne. När roboten ska städa väljs ritning av operatören som ser till att maskinen har vatten och rengöringsmedel. Därefter startas maskinen. Efter avslutad städning får operatören en rapport av roboten mejlad till sig.

Coor bedriver ett strukturerat innovationsarbete i syfte att förbättra kundupplevelserna, effektivisera verksamheten och förbättra arbetsmiljön. Ofta används ny teknik i detta arbete. Smart solutions är samlingsnamnet på servicetjänster där ny teknik nyttjas. Mer information finns på Coors hemsida.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Sten Mortensen, konceptägare lokalvård, Coor Service Management
+46 10 559 59 12, sten.mortensen@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef, Coor Service Management
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com