Coor Service Management förlänger avtal med Det Norske Veritas (DNV)

Det förlängda avtalet avser drift och underhåll av DNV:s fastigheter i Høvik utanför Oslo, och består av fasta abonnemangstjänster och möjlighet till projektvolymer som uppskattas till 35 MNOK per år. Avtalet löper i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Det Norske Veritas (DNV) har sitt huvudkontor i Veritasparken, som ligger i Høvik utanför Oslo (Norge). Samarbetet mellan Coor och DNV inleddes 2005. Avtalet innebär att Coor ska ansvara för att utveckla och sköta drift- och underhållstjänster i DNV:s fastigheter, som motsvarar en yta om 100 000 kvm, samt skötsel av övriga parkytor i Veritasparken.

- Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med DNV, som är en av våra äldsta kunder i Norge. DNV är en kund med höga krav, och vår uppgift är nu att i nära samarbete med deras beställarorganisation fortsätta utveckla våra tjänster och vår leverans så att de stödjer DNV och alla besökare i Veritasparken på bästa sätt, kommenterar Nikolai Utheim, vd, Coor Service Management i Norge.

Coors norska verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren.

- Under 2015 ökade omsättningen i den norska verksamheten kraftigt. Coor i Norge har nu nära 1 400 medarbetare och omsätter över 2 miljarder kronor. Vi ser fortsatta affärsmöjligheter på den norska marknaden. En av de stora fördelarna med att outsourca FM-tjänster till en specialist är att vi kan utföra dem bättre och billigare, vilket innebär affärsmöjligheter i branscher och tider med svag ekonomisk utveckling, inte minst den norska olje- och gassektorn, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor Service Management.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:
Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor Service Management, +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Nikolai Utheim, Vd, Coor Service Management i Norge, +47 976 97 167, nikolai.utheim@coor.com
Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationschef, + 46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com