Coor Service Management förstärker koncernledningen

När Coor noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015 ökade kraven på bolagsstyrnings- och kommunikationsfrågor. Coors koncernledning förstärks därför med Erik Strümpel, chefsjurist, och Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef.

Erik Strümpel är född 1970 och har en juristexamen. Erik anställdes på Coor 2004, och har sedan 2006 verkat som koncernens chefsjurist. Innan Coor arbetade Erik Strümpel på Linklaters Advokatbyrå. Åsvor Brynnel är född 1966 och är civilekonom. Hon anställdes som kommunikationschef 2005, och fick 2010 även rollen som hållbarhetschef. Innan Coor arbetade Åsvor Brynnel som informationschef i det börsnoterade fastighetsbolaget Fabege/Drott, och innan dess som kommunikationskonsult på Askus/AnnO.

-       Efter börsnoteringen behöver vi förstärka koncernledningen med jurist- och kommunikationskompetens. Erik Strümpel och Åsvor Brynnel har den erfarenhet och de kvalifikationer som krävs. Det känns roligt att kunna befordra interna resurser, vilket är ett bevis på den höga nivå vi har på våra chefer och medarbetare generellt på Coor, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor Service Management.

Förändringarna äger rum med omedelbar verkan. Mer information om Erik Strümpel och Åsvor Brynnel finns på bolagets webbsida www.coor.se/Om-Coor/Bolagsstyrning/Organisation/.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016 kl. 13:00 CET.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta
Mikael Stöhr Vd och koncernchef, Coor Service Management +46 10 559 59 35
 
mikael.stohr@coor.com
Åsvor Brynnel Hållbarhets- och Kommunikationschef,
Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com