Coor Service Management i utökat samarbete med Gjensidige

Försäkringsbolaget Gjensidige har valt att förlänga och utöka samarbetet med Coor Service Management. För Coors del innebär avtalet leverans av skadeservicetjänster (skadesanering) till ett uppskattat kontraktsvärde om cirka 110 MNOK per år.

Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag. I samband med en översyn av kontrakterade skadeservicebolag, som har i uppgift att åtgärda och sanera skador som drabbat försäkringsbolagets kunder, har Skadegruppen (som Coor ingår i) fått en ökad tilldelning av skadeservicevolymer. Coor uppskattar kontraktsvärdet till cirka 110 MNOK per år, vilket är cirka 30 procent mer än tidigare uppdragsvolymer. Det nya avtalet börjar gälla från och med januari 2016 och löper i tre år.

– Coor är en av de ledande aktörerna inom skadeservice i Norge, och vi är mycket glada över det förnyade förtroendet från Gjensidige. Gjensidige ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet, och vi ser fram mot att fortsätta utveckla vår leverans i samarbete med dem, säger Mikael Stöhr, VD och Koncernchef på Coor Service Management.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:
Klas Elmberg VD, Coor Service Management i Norge +47 452 38 125 klas.elmberg@coor.com
Mikael Stöhr VD och Koncernchef,
Coor Service Management
+46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com
Åsvor Brynnel Kommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management
+46 10 559 59 83 asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2016 kl. 08:30 CET.