Coor stärker positionen inom norsk olje- och gasindustri

Coor har förlängt och tecknat nya integrerade FM-avtal med två oljeservicebolag i Norge. Det totala kontraktsvärdet på dessa avtal uppskattas till cirka 40 MNOK per år.

Coor har förlängt och tecknat nya avtal med två norska bolag som levererar tjänster till olje- och gasindustrin. Avtalen omfattar ett stort antal integrerade FM-tjänster, som ska levereras till tre större kontor i Oslo-området.

De nya och förlängda avtalen löper på mellan 3 och 4 år, och har en sammanlagd årsvolym på cirka 40 MNOK. Leveranserna startar under andra halvåret 2016.

-    Vi är oerhört stolta över våra nya avtal. Vår uppgift är nu att i nära samarbete med våra beställare utveckla en fortsatt kostnadseffektiv och innovativ serviceleverans av hög kvalitet, säger Nikolai Utheim, vd för Coor i Norge.

Exempel på tjänster som ingår är fastighetsservice, kontorsservice, lokalvård, säkerhet och receptionsservice.

-       Den stora fördelen med integrerade FM-lösningar är att de är flexibla och ger bättre kvalitet till lägre pris. Generellt sett är de därför särskilt attraktiva för bolag i branscher under stort förändringstryck, exempelvis den norska olje- och gasindustrin. För Coor, som är marknadsledande inom integrerade FM-lösningar i Norden, har det inneburit goda tillväxtmöjligheter i Norge. Med dessa nya avtal förstärker vår position inom denna sektor ytterligare, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor.  

Mer information, pressbilder etc, finns på www.coor.com. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef i Coor, +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com 

Nikolai Utheim, vd för Coor i Norge, +47 97 697 167, nikolai.utheim@coor.com 

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör i Coor, +46 10 559 54 04,
asvor.brynnel@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl.08:30 CET.