Coors leverans till Nya Karolinska Solna rampas upp enligt plan

Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset övertar idag nyckeln till den första delen av Nya Karolinska Solna. Det innebär att den delen övergår från projektfas till driftsfas, vilket betyder att Coors uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ökar betydligt.

Driftsättningen av sjukhuset innebär att Coors uppdrag i sjukhuset ökar betydligt. Ett mindre antal specialister från Coor har deltagit i projektet redan sedan projektstarten år 2010. Uppdraget har ökat successivt i samband med att olika byggnader blivit klara, främst parkeringshuset 2012 och teknikbyggnaden 2014, men det är i samband med driftsättningen av sjukhusbyggnaden som upptrappningen blir märkbar.

I början av 2016 hade Coor cirka 45 medarbetare i projektet, och under våren har ytterligare 100 servicespecialister rekryterats. När hela sjukhuset är i full drift 2018 kommer Coor att ha cirka 350 personer i kontraktet. Avtalet består av en abonnemangsdel, som när sjukhuset är i full drift beräknas uppgå till cirka 350 MSEK per år (i dagens penningvärde), och möjlighet till ytterligare projektvolymer samt intäkter från kommersiell verksamhet i sjukhuset. Enligt avtalet kommer Stockholms läns landsting bara att betala för ett fullt fungerande sjukhus, och för ytor som inte uppfyller landstingets krav reduceras ersättningen i motsvarande utsträckning.

- Vårt uppdrag är att utveckla och leverera effektiva, säkra och miljövänliga servicelösningar av hög kvalitet till sjukhuset och till de som vistas där. I och med att sjukhuset driftsätts börjar vårt uppdrag på allvar. Tillsammans med verksamheten på Karolinska arbetar vi nu intensivt med att förbereda inflyttningen och mottagandet av den första patienten senare i år. Det här är ett mycket viktigt uppdrag för oss, och det känns både spännande och roligt att äntligen få realisera det vi har planerat för, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Bakgrundsfakta:

I samband med det avtal som tecknades 2010 mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget Swedish Hospital Partners (SHP), ett bolag som samägs av Skanska och Innisfree, valdes Coor som drift- och serviceleverantör.

Coors uppdrag till Nya Karolinska Solna är att utveckla, koordinera och leverera ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade tjänster (FM-tjänster) till sjukhusets byggnader och de som vistas där. Exempel på tjänster är drift och underhåll, säkerhetslösningar, energitjänster, parkeringstjänster, lokalvård, logistik, personalmatsalar, posthantering och kundtjänst/helpdesk.

Avtalet sträcker sig till 2040. I avtalet finns mekanismer inbyggda för att säkerställa att prisnivåerna är marknadsmässiga.

Mer information om Coor, pressbilder etc finns på www.coor.com. Ytterligare information om Nya Karolinska Solna, pressbilder etc finns på www.nyakarolinskasolna.se.

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor Group,
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coor Group,
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016 kl. 08:30 CET.