Inbjudan till presentation av Coors delårsrapport den 19 juli 2016

Coor publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2016 den 19 juli klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 19 juli klockan 09:00 där VD Mikael Stöhr och CFO och IR-chef Olof Stålnacke presenterar och kommenterar delårsrapporten

För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/m7d4pt3w före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, +46 8 566 425 08 (Sverige), +47 23 50 02 52 (Norge), +45 35 44 55 76 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) or +44 203 008 98 16 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen. 


För mer information, bilder etc, besök www.coor.se eller kontakta:

Olof Stålnacke, CFO och IR-chef, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com