Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2017

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Anders Narvinger, har följande personer accepterat att ingå i valberedningen:

  •  Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  •  Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  •  Jan Särlvik, Nordea Funds
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Årsstämman kommer att hållas i Kista Entré (Kista, Stockholm) den 4 maj 2017 klockan 15.00-17.00

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Jan Andersson.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur Fonder , +46 76 139 55 99, jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor, + 46 10 559 59 72, erik.strumpel@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com