Bokslutskommuniké januari – mars 2017 - Coor Service Management Holding AB

Första kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 4 procent och uppgick till 1 930 (1 859) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 1 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 7 procent till 119 (111) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,2 (6,0) procent.
  • EBIT uppgick till 72 (65) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 52 (34) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,4) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 53 (-2) MSEK

 
"Verksamhetsåret 2017 inleds med en stabil resultatförbättring, ett fortsatt starkt kassaflöde och goda marknadsutsikter i hela Norden.”

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor
 

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jan - mars Rullande Helår
(MSEK) 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning 1 930 1 859 7 701 7 631
Organisk tillväxt, % 1 3 2 3
Justerat EBITA 119 111 448 440
Justerad EBITA-marginal, % 6,2 6,0 5,8 5,8
EBIT 72 65 249 242
Resultat efter skatt 52 34 143 124
Operativt kassaflöde 53 -2 481 426
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,4 1,5 1,3

 
Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 4 maj klockan 14:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk före mötet: http://edge.media-server.com/m/p/uisrdbmb. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 8 566 426 69 (Sverige), +47 23 50 02 53 (Norge), +45 35 44 55 75 (Danmark), +358 981 710 491 (Finland) eller +44 203 008 98 07 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

 
Finansiella rapporter 2017

Delårsrapport   januari – juni 2017 20 juli 2017
Delårsrapport   januari – september 2017 27 oktober 2017
Delårsrapport   januari – december 2017 februari 2018
Delårsrapport   januari – mars 2018 april 2018

 
Mer information och kontakt

För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta Vd och Koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör Åsvor Brynnel (+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se

 
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 klockan 13:30 CET.

 
Coor
är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.