Coor och Aibel förlänger samarbetet till 2020

Aibel väljer att nyttja sin option på ett förlängt avtal med Coor Coor i ytterligare två år avseende integrerade FM-tjänster (IFM) på Aibels anläggningar i Norge.  

Aibel AS är ett ledande servicebolag som är specialiserade på olja, gas och förnyelsebar energi. Sedan 2014 har Coor levererat och utvecklat integrerade FM-tjänster till Aibels samtliga anläggningar i Norge. I och med att Aibel väljer att utnyttja sin option förlängs samarbetet med Aibel till 2020. Avtalets värde är drygt 50 MSEKper år. 

-       Oljebranschen har de sista två åren präglats av kostnadspress och effektiviseringar. Vi upplever att Coor som vår största IFM-leverantör aktivt har anpassat verksamheten till den nya och utmanande situationen och bidragit till att Aibel FM når sina mål genom kostnadsbesparande aktiviteter. Vår erfarenhet under de nästan tre år vi har samarbetat med Coor, är att Aibel och Coor genom ett nära partnerskap har lyckats möta utmaningen på bästa möjliga sätt, säger Hans-Jakob Berge, Head of Aibel FM.

I avtalet ingår tjänster som receptionstjänster, restauranger, säkerhet och fastighetsdrift.

-       Att Aibel redan nu väljer att utlösa sin första option är ett stort erkännande från Aibel. Vi är stolta vårt ömsesidigt goda samarbete, som baseras på flexibilitet och skalbarhet och ett tydligt, gemensamt fokus på ständiga förbättringar. Vi ser fram mot att fortsätta utveckla våra tjänster och leveranser så att de alltid stödjer Aibles verksamhet optimal, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef i Coor.

För mer information, pressbilder etc hänvisas till www.coor.se eller:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor, +46 10 559 59 35, mikael stohr@coor.com

Nilolai Utheim, vd på Coor i Norge, +47 97 69 71 67, nikolai.utheim@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com