Coor vinner strukturellt viktig affär i Finland

Det nya avtalet avser lokalvårdstjänster och är tecknat med en av Finlands största hotelloperatörer, Sokotel Oy. Avtalet beräknas omsätta ca 35 MSEK i abonnemangsvolym på årsbasis med möjlighet till ytterligare projektvolymer. Uppdraget innebär att Coor växer sin lokalvårdsverksamhet signifikant i Finland och nyanställer runt 200 personer.

Uppdraget innebär att Coor kommer att utföra lokalvård på sex hotell under varumärket Radisson Blu och Sokos Hotel i Helsingfors, Esbo och Uleåborg. Det omfattar städning av hotellrum samt restauranger och allmänna utrymmen i anslutning till hotellen. Avtalet träder stegvis i kraft från mitten av december 2017.

- I och med avtalet stärker Coor sin ställning som en betydande facility management-leverantör i Finland. Jag är stolt över resultatet av vårt långsiktiga förbättringsarbete och ser fram emot att utveckla samarbetet med Sokotel i Finland, säger Johan Mild, VD Coor i Finland.

Coor i Finland har under de senaste två åren gjort betydande strategiska förändringar av verksamheten som bland annat genererat en effektiv leveransorganisation med utveckling och kundfokus som centrala delar.

- Avtalet med Sokos Hotel är en viktig affär för Coor. Det innebär fortsatt strukturell tillväxt för vår finska verksamhet och breddar vår nordiska kundbas, kommenterar Mikael Stöhr, VD och koncernchef på Coor.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr 
Vd och koncernchef, Coor 
+46 10 559 59 35
mikael.stohr@coor.com

Johan Mild 
Vd, Coor i Finland 
+358 10 234 60 00 
johan.mild@coor.com

Åsvor Brynnel 
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coor
+46 10 559 54 04 
asvor.brynnel@coor.com

Sokotel Oy är ett SOK-dotterbolag med ansvar för hotellverksamhet. Sokotel driver 14 Sokos Hotels och sju Radisson Blu hotell i Finland. Sokotels verksamhet fokuserar på huvudstadsområdet, men företaget driver även hotell i Tammerfors, Vasa och Uleåborg.