Förslag till ny styrelse i Coor Service Management

Valberedningen i Coor Service Management Holding AB har beslutat att föreslå Årsstämman 2017 att välja Anders Ehrling som ny styrelseledamot i bolaget och Mats Granryd som styrelseordförande. Søren Christensen and Anders Narvinger har avböjt omval.

Inför den ordinarie bolagsstämman föreslår valberedningen i Coor Service Management att minska styrelsen med en ledamot. Søren Christensen och Anders Narvinger (för närvarande styrelseordförande i bolaget) har avböjt omval, och som ny ledamot föreslås Anders Ehrling (se mer nedan). För omval föreslås Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr.

Som styrelsens ordförande föreslås som tidigare kommunicerats Mats Granryd.

Valberedningens målsättning har varit att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolagets affärsverksamhet, samt för att säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. I förslaget har även beaktats mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund samt de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Anders Ehrling (född 1959) har senast varit koncernchef och VD för BRA - Braathens Regional Airlines. Han har varit koncernchef för Scandic Hotels och innehaft flera ledande befattningar inom SAS bl.a. som VD för SAS Sverige AB. Anders Ehrling är styrelseledamot i Parks & Resorts Scandina-via AB och styrelseordförande i Nordic Cinema Group.

Årsstämman kommer att hållas i Kista den 4 maj klockan 15:00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista (Stockholm).

Valberedningen i Coor Service Management utgörs av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Funds) och Anders Narvinger (styrelseordförande Coor).

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson, Ordförande i valberedningen, +46 76 139 55 00, jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel, Chefsjurist på Coor, +46 734 101 389, erik.strumpel@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 59 83, asvor.brynnel@coor.com